OBSAH

 

AKUMULATOR

 

AKUMULÁTOR

ELEKTRICKÉ HODNOTY AKUMULÁTORU

PROVOZNÍ KONTROLA A OŠETŘOVÁNÍ

OŠETŘOVÁNÍ

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

PORUCHY AKUMULÁTORU

ODSTRANĚNÍ SULFATACE

MĚŘENÍ ÚBYTKŮ NAPĚTÍ PŘI STARTOVÁNÍ

 ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU

SPOUŠTĚNÍ MOTORU V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH

JEDNODUCHÁ NABÍJECÍ SOUPRAVA

 

DYNAMO

 

DYNAMO A REGULACE

REGULACE DYNAMA

PRVNÍ STUPEŇ REGULACE

DRUHÝ REGULAČNÍ STUPEŇ

SEŘIZOVÁNÍ REGULÁTORU

KONTROLA A SEŘÍZENÍ REGULACE NAPĚTÍ

NABÍJECÍ NAPĚTÍ NAPRÁZDNO /BEZ ZATÍŽENÍ/

NABÍJECÍ NAPĚTÍ PROVOZNÍ /PŘI ZATÍŽENÍ/

KONTROLA A NASTAVENÍ ZPĚTNÉHO SPÍNAČE

KONTROLA VELIKOSTI ZPĚTNÉHO PROUDU

PŘIPOJOVACÍ KABELY NA REGULÁTORU

KONTROLA A ZÁVADY NA DYNAMU

KOMUTÁTOR /KOLEKTOR/

ÚDRŽBA KOMUTÁTORU A JEHO OPRAVY

BUDÍCÍ VINUTÍ

ZÁVADY V OBVODU KOTVY /ROTORU/

KONTROLA ČINNOSTI ZDROJOVÉ SOUPRAVY

 

SPOUŠTĚČ

SPOUŠTĚČ

ÚDRŽBA A OPRAVY

POZNÁMKY KE SPOUŠTĚNÍ

DRUHÝ SPÍNAČ SPOUŠTĚČE

 

ZAPALOVÁNÍ

ZAPALOVÁNÍ

ZAPALOVACÍ SVÍČKA

VÝBOJ MEZI ELEKTRODAMI ZAPALOVACÍ SVÍČKY

VOLBA SVÍČEK

NASTAVENÍ DOSKOKU SVÍČKY

ÚDRŽBA ZAPALOVACÍCH SVÍČEK

ZESILOVAČ JISKER

NÁHRADA SVÍČEK M 18 ZA SVÍČKY M 14

BATERIOVÉ ZAPALOVÁNÍ

ZAPALOVACÍ CÍVKA

OPRAVA ZAPALOVACÍCH CÍVEK

PŘERUŠOVAČ PRIMÁRNÍHO PROUDU

ÚDRŽBA PŘERUŠOVAČE

SEŘIZOVÁNÍ ZAPALOVÁNÍ

SEŘIZOVÁNÍ ZAPALOVÁNÍ ZA CHODU MOTORU

ELEKTRONICKÉ ZAPALOVÁNÍ

ZAPALOVÁNÍ S ELEKTRICKÝM ODLEHČENÍM KONTAKTŮ PŘERUŠOVAČE

ZAPALOVÁNÍ KONDENZÁTOROVÉ /jinak výbojové či tyristorové/

           POPIS ZAPOJENÍ A FUNKCE

            PROVEDENÍ

            TRANSFORMÁTOR Tr

            UVEDENÍ DO PROVOZU

            MATERIÁL

            UPOZORNĚNÍ!

            ZKUŠENOSTI Z PROVOZU

 

SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

UKAZATELÉ SMĚRU

PŘERUŠOVAČ

AKUSTICKÁ SIGNALIZACE UKAZATELŮ SMĚRU

VAROVNÁ SVĚTLA 

HOUKAČKA

FANFÁRY

SVĚTELNÁ HOUKAČKA

BRZDOVÁ SVĚTLA

KONTROLA BRZDOVÝCH SVĚTEL

OSVĚTLENÍ

 

OSVĚTLENÍ

PŘEHLED ŽÁROVEK VE VOZIDLE

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ

SVĚTLOMETY

VÝMĚNA ŽÁROVEK SVĚTLOMETŮ

ŽIVOTNOST AUTOMOBILOVÝCH ŽÁROVEK

SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ

SVĚTLA DO MLHY

ZPĚTNÁ SVĚTLA

SPÍNAČ SVĚTEL

OPRAVA OTOČNÉHO SPÍNAČE

PŘEPÍNÁNÍ SVĚTEL

 

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ

 

STÍRAČ A OPLACHOVAČ

ÚDRŽBA

INTERVALOVÉ ZAŘÍZENÍ

INTERVALOVÉ SPÍNAČE S RELÉM

MECHANICKÁ KONSTRUKCE

INTERVALOVÉ SPÍNAČE S TYRISTOREM

ELEKTRICKÝ OSTŘIKOVAČ NA TRABANTA

 

ODRUŠENÍ

 

ODRUŠENÍ

ODRUŠOVACÍ PROSTŘEDKY

ZPŮSOBY ODRUŠENÍ                                I. stupeň odrušení

                                                                           II. stupeň odrušení

 

ROZVOD

ROZVOD

OZNAČENÍ SVOREK A VEDENI

OZNAČENÍ ČÁSTÍ VÝSTROJE VE SCHEMATU

 

PORUCHY

PORUCHY jejich hledání a odstraňování

OBVOD ZDROJŮ

ZÁVADY DYNAMA

OBVOD ZAPALOVÁNÍ

OBVOD SPOUŠTĚČE

PORUCHY OSVĚTLENÍ

 

PODĚKOVÁNÍ

 

PODĚKOVÁNÍ

 

 

[Index] [Nahoru]