S povděkem jsem přijal upozornění  a odkazy soudruhů ing. A. Elsnera, ing. K. Hlavy, ing. J. Suchého a Vl. Šlehofera na některé nepřesnosti, nejasnosti hyby vyskytnuvší se v textu.

Dík patří také Fr. Faltysovi, který příručku graficky upravil a postaral se o její publikaci.

 

Autor.

 

 Praha v říjnu 1974

[Index] [Obsah]