Dodatek

Vestavba automobilového rozhlasového přijímače

Vestavbu rozhlasového přijímače do vozu dejte nejlépe provést smluvní dílnou RFT. Zamontování autosuperu slouží výřez v přístrojové desce Vašeho vozu, který je vidět po uvolnění clony. Montáž reproduktoru je plánována na odkládací skříňce v přístrojové desce. Anténa se přimontuje nejlépe na pravé straně s pohledem do směru jízdy.

Odrušovací opatření pro automobilový rozhlasový přijímač

1. Kabely zapalování a vedení přerušovače:

Odrušovací zástrčkou a hadicí.

2. Zapalovací cívky:

Odrušovacími nástrčkami a kondenzátorem 2,5mF, které se připojí na svorku 15 a připevní na zapalovacích cívkách. U ukv-přístroje se používá 2 odrušovacích článků s průchodkovým kondenzátorem 0,25 mF 10 D.

3. Regulační spínače:

Připojením kondenzátoru 2,5 mF na svorce 51 a hmotě. Podle potřeby ještě další kondenzátor o 0,4 nebo 2,5 mF na svorce 61 a hmotě. U ukv-přístroje se na svorce D+ a 61 se připojí společný kondenzátor 2,5 mF.

4. Blikače:

Kondenzátorem o 2,5 mF na svorce 49 a hmotě.

5. Na dynamu (jen pro ukv) se připojí na svorce D+ kondenzátor 2,5 mF.

 Obr. 1 Zamontování antény Obr. 2 Zaclonění zapalovacích cívek Obr. 3 Zaclonění regulačního spínače Obr. 4 Zaclonění blikače
1 blikač
2 kondenzátor

Národní podnik VEB Fahrzeugelektrik Karl-Marx-Stadt vyrábí kompletní odrušovací příslušenství č. 8319.6 Lü, které se zamontuje podle libovolných montážních předpisů.

Odrušovací části nejsou dodávány národním podnikem VEB Sachsenring, musíte si je vyžádat od smluvních dílen RFT nebo v běžných obchodech s prodejem rozhlasových přístrojů.

[Nahoru] [Obsah] [Index]