5. Malý poradce pro odstranění poruch

5.1. Motor nelze spustit

porucha v přívodu paliva palivo v  karburátoru

 

motoru se dostává příliš mnoho paliva sytič není vypojen  
ventil jehly plováku "visí"1)
plovák je netěsný 1)
závěs plováku pokřivený 1)
vzduch. filtr silně znečištěný
motoru se dostává málo paliva málo paliva v nádrži  
odvzdušnění v tank. uzáv. zacpané
pal. filtr znečištěn
přívod netěsný
jehla plováku "visí"
voda v karburátoru
trysky zacpané
žádné palivo v karburátoru motoru se nedostává žádného paliva nádrž prázdná
pal. kohoutek uzavřen
pal. filtr zacpaný
přívod paliva porušen
ventil jehly plováku "visí"1)

1)Pozor! Nespouštět motor zatlačováním nebo odvlekem, mohl by se poškodit.

porucha na zapalovacím zařízení žádná jiskra na svíčce na přerušovači je proud svíčka pokažená nebo nesprávná vzdálenost elektrod
odrušov. odpor v zástrčce porušen
kabel probíjí nebo špatné spojení
přípoje zap. cívek nejsou v pořádku
zapalovací cívka poškozena
poškozený kondenzátor
nesprávná vzdálenost přerušovačů
na přerušovači není proud zapalování nezapojeno
akumulátor prázdný nebo špatné proudové spojení
kabelové přípoje volné nebo zlomené kabely
jiskra na svíčce jiskra na svíčce nepravidelná svíčka zaolejovaná nebo probíjí
odrušovací zástrčka probíjí
špatné kabelové spojení
přerušovač zaolejován
vzdálenost přerušovačů nesprávná
jiskra na svíčce nesprávná vzdálenost elektrod mezi sebou
svíčky mokré
svíčka probíjí (přetržený izolátor)

 

5.2 Poruchy během provozu

motor běží nepravidelně zapalování vysazuje svíčka poškozena nebo znečištěna
nesprávná vzdálenost mezi elektrodami
přerušovač zaolejován nebo nesprávná vzdálenost
kabely probíjejí nebo špatný kontakt
motor zvoní samozápal důsledkem nevhodného paliva
zapalování seřízeno na příliš časný zápal
svíčka má příliš nízkou tepelnou hodnotu
motor příliš horký (klouže klínový řemen)
špatný výkon bod zážehu seřízen na pozdní zážeh
nesprávná vzdálenost mezi kontakty přerušovače
tryska běhu naprázdno zacpaná
zap. sv., nesprávná vzdálenost mezi elektrodami
přívod paliva znečištěn
v běhu naprázdno vzduchový filtr znečištěn
voda v karburátoru
sytič nevypíná správně

5.3. Poruchy dynama

akumulátor baterie se nenabíjí úplně nabíjecí proud příliš nízký
zapojeno příliš mnoho spotřebičů
zkrat v rozvodné síti
klesá kapacita příliš nízký stav kyseliny
příliš malá hustota kyseliny
akumulátor klesá kapacita tvoří se sulfát na deskách důsl. stál. nízk. nabití
akumulátor stál příliš dlouho v nabitém stavu
desky se drobí přetížením
silný pokles výkonu zkrat v jedné buňce
akumulátor zabahněn příliš silně
přípoje pólů silně zaoxydované
žárovka kontroly nabíjení nesvítí, je-li motor zastaven akumulátor vybitý
zkrat ve vedení
regulační spínač "visí"
propálená žárovka
nezhasne, je-li motor v běhu regulační spínač zpětného proudu "visí"
regulátor nesprávně seřízen nebo poškozen
dynamo nenabíjí nebo příliš málo
klín. řemen klouže nebo je poškozen
žárovky nesvítí žárovka propálená
pojistka propálená
vedení má zkrat nebo špatný kontakt
spínač poškozen
svítí slabě žárovky mají špatný kontakt
kabely uvolněné
špatný stav nabití akumulátoru
pól akumul. zaoxydovaný
svítí příliš silně regulátor nesprávně seřízen nebo zůstává "viset"

[Nahoru] [Obsah] [Index]