Návod k obsluze osobního automobilu "Trabant 601"

typy

Limusina a Universal

601 Standard

601 S

601 de luxe

 

96 obrázků

 

12. vydání

 

VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU

 

Osobní automobil "Trabant" je výrobek národního podniku VEB SACHSENRING Automobilwerke Zwickau, Německá demokratická republika

Tento návod k obsluze byl vypracován kolektivem servisu výrobního podniku VEB Sachsenring Zwickau

 Do češtiny přeložil prof. Jazyků Lev Petr Rudel, Lipsko

 

Národní podnik WEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau si vyhražuje technické a výrobně odůvodněné změny v sériové výrobě kdykoliv podle potřeby. Nároky všech druhů nelze odvádět z tohoto Návodu k obsluze. Na výměnu nebo dodávku nových vydání tohoto návodu nejsou nároky.

 Veškerá práva vyhražena

fv

VEB FACHBUCHVERLAG LEIPZIG

Redakční uzávěrka: 15.8 1973

vytiskl: Fachbuchdruck Naumburg (Saale) IV/26/14

KG 3/32/74

Betriebsanleitung Trabant 601, tschechisch. 12. Auflage

[Nahoru] [Obsah] [Index]