4. Údržba a ošetřování

4.1. Údržbářské práce

Údržbářské práce předepsané mazacím plánem musí být v zájmu bezporuchového provozu Vašeho vozu bezpodmínečně prováděny. Je proto ve Vašem zájmu, provést všechny práce, které jsou uvedeny jak v kontrolním listě tak i v plánu mazání. Náš odborně školený servis v našich smluvních dílnách Vám rád poradí a provede předepsané práce na Vašem voze.

4.1.1. Konzervování dutiny, ošetřování na ochranu podlahy a podvozku

Životnost moderních osobních automobilů je značně ovlivňována korozí nosných profilů podlahové výztuhy a sloupků dveří. I když se používá nejmodernějších prostředků na ošetřování spodku včetně povrchového kalení, jsou tyto součásti silně ohrožovány silničním prachem, průmyslovým odpadovým plynem a stále stoupající spotřebou chemických prostředků v zimně. Výrobní závod proto doporučuje nutně používání vhodných prostředků ke konzervování dutiny, jako např. Elaskon 60/ML.

Obraťte se proto prosím na Vaši příslušnou smluvní dílnu nebo na autorizovaný údržbářský servis. V těchto podnicích se pomocí moderní techniky postarají, aby Váš vůz byl ošetřen řádně podle předpisů podniků ZAG Korrosionsschutz a Autochemie spadající pod sdružení národních podniků VVB Automobilbau, které vypracovaly korozní technologii.

Ca se týká podvozku, dna vozu a skříně ozubeného soukolí, Vám podnik doporučuje trvanlivý prostředek na ochranu půdy podvozku "Ubotex 85". Trvanlivost je nejméně 5 let čili 100.000 km. Stačí proto dostřik nebo přetření napadlých míst ochranným prostředkem.

Na ošetřování podvozku, např. pružin, řídicích součástí, trojúhelníkového řízení, brzdových vedení, obložení atd. doporučujeme používání prostředků obsahujících grafit nebo také Elaskonu K 60/ML. Nezapomínejte v této souvislosti, že zimní provoz vystavuje hlavně brzdy zvlášť značně působení kondenční vody. Voda by mohla zamrznout v brzdovém bubnu!

Proto Vám doporučujeme, abyste při odstavení vozu nepřitahovali ruční brzdu, nýbrž vložili 1. či zpětný chod, příp. zajistili vůz pomocí špalků.

Pozor! Po umytí a rozprášení oleje na vozu překontrolujme funkci brzd.

Při rozprašování oleje dbáme, aby nevniknul rozprašovací prostředek do brzdového bubnu nebo do brzdového obložení.

 

4.1.2. Ošetřování pneumatik

Nejen tlak v pneumatikách, ale také způsob Vaší jízdy ovlivňuje spotřebu a životnost pneumatik.

Přetížení, silné sluneční ozařování jakož i palivo a olej neodpovídající předpisům snižují jejich životnost.

Dále pak musíme dbát na správný tlak v pneumatikách. Z bezpečnostních důvodů nesmí mít pneumatiky bez duší přetlak vyšší 1 at. Klesne-li tlak v pneumatikách pod 0,5 at, je nebezpečí, že nastanou za stížených podmínek jízdy netěsnosti nebo že se stlačí pneumatika z ráfku.

Výrobce pneumatik doporučuje pro dlouhé cesty nebo při jízdě s plným zatížením zvýšit před nástupem jízdy tlak vzduchu o 0,1 at přetl.; pro jízdu převážně po dálnici doporučuje zvýšení přetlaku na pneumatikách zadních kol o 0,3 at.

Aby se vyrovnalo nestejnoměrné ojíždění pneumatik důsledkem zatížení, vypouklých vozovek atd., se doporučuje výměna kol každých ujetých 5000 km podle znázornění na obrázku 64.

Pro případ, že byste zjistili na pneumatikách zadních kol větší opotřebení profilu, doporučujeme jejich otočení na ráfku. Aby se předešlo poškozením na těsnící ploše, musí tyto práce provést zásadně odborník.

Je-li opotřebeni jednotlivých pneumatik neobyčejně velké, musíte v každém případě dát zjistit příčinu a provést patřičná opatření.

 

4.1.3. Výměna kol

Obr. 61 Snímání ozdobného víkaVýměna kola nebude pro Vás obtížná, pokud budete dbát našich pokynů. Potřebné nářadí a zvedák vozu najdete v zavazadlovém prostoru vedle rezervního kola.

1. Přitáhnout ruční brzdu, aby vůz neujel.

Jde-li o výměnu zadního kola, podloží se pod protějším předním kolem oboustranně špalky.

2. Zvedák vozu se vsune do půdové desky a vytočí se tak daleko, až se jeho noha dotkne podlahy.

3. Odstranit ozdobné víko kola. Obr. 62 Uvolnění kolových matic

4. Uvolnit matice kola.

5. Vytočit zvedák vozu, až se kolo uvolní.

6. Odstranit kolové matice.Obr. 63 Nasazení zvedáku kola

7. Sejmout kolo.

8. Nasadit rezervní kolo.Obr. 64 Výměna kol

9. Nasadit matice kola a přitáhnout přes kříž.

10. Stočit zvedák vozu zpět a odstranit.

11. Přitáhnout matice kola přes kříž opět a to pevně.

Kolové matice se přitahují asi po 50 km jízdy.

12. Nasadit ozdobné víko kola a zkontrolovat řádné uložení.

4.1.4. Údržba karosérie

Každý vůz je vystaven všem nepříznivým povětrnostním vlivům, Abychom zabránili poškozením, musíme provádět pravidelnou údržbu karosérie. Povětrnostní vlivy, hlavně déšť a sníh, způsobují po delší době trhlinky na povrchu, lak ztrácí pružnost a nastává oxidace. Do těchto trhlinek vnikají nečistoty z ovzduší, rozšiřují se a mohou proniknout až na plech, především, na spodní část karosérie, která pak je vystavena přímé korozi. Proto musíme lak zvlášť dobře ošetřovat.

Poškození létavým popílkem (malé hnědé skvrny na laku) se dají, pokud jsou čerstvé, snadno odstranit leštidlem.

I ve vnitřním prostoru mohou nastat, hlavně v chladném období, poškození "potem". Postaráme se proto vždy o dostatečné provětrání. Odstavíme-li vůz v garáži, doporučuje se otevřít okna a také dveře.

Údržba se řídí podle stavu a druhu vozidla. Přitom dbejte na návod k obsluze přiložený k lešticímu prostředku. Nové vozy se omývají během prvních 6 ···  8 týdnů čerstvou a čirou vodou, protože čerstvý lak potřebuje jistou dobu k vytvrdnutí a je ze začátku ještě choulostivý proti poškrábání.

Dbáme, aby vůz nebyl během ošetřování vystaven přímému slunečnímu záření nebo silnému průvanu.

 

4.1.4.1. Mytí

Doporučuje se ostříkat vozidlo rozptýleným postřikem vodou, aby se silniční prach rozmočil. Pak se opláchne pomocí houby a mycího šamponu. Opláchnutá karosérie se vytře jelenicí.

Zapovídá se používání mýdla a též prostředků obsahujících alkálie a sodu.

 

4.1.4.2. Konzervování 

Konzervovat vozidlo je zapotřebí, jakmile voda přestane perlit na laku.

Konzervační prostředky jsou výrobky bez jakékoliv přísady brusiva, které dodávají laku důsledkem povětrnostních vlivů ztracené tuky a které nenechávají proniknout vodu.

 

4.1.4.3. Vyleštění

Leštění je nutné jen tehdy, pokud je lak stárnutím a povětrnostními vlivy nepěkný a pokud se nedá pomocí konzervačních prostředků docílit vysokého lesku.

 

4.1.4.4. Odstraňování dehtových skvrn

Neodstraňujeme je benzinem, nýbrž prostředkem na odstranění dehtu. Skvrny se rozpustí i pod vlivem šamponu.

 

4.1.4.5. Čištění vnitřního zařízení

Čištění se provádí obyčejně vysavačem prachu, kartáčem nebo pěnicím prostředkem rozpustným ve vodě. Nikdy nepoužívejte pro sedadla chemických prostředků na odstraňování skvrn a pod.

 

4.1.4.6. Údržba lesklých částí

Chromové části, ozdobné lišty a jiné lesklé části lze nakonzervovat bezkyselinovým tukem. Leštit smíme prostředkem na leštění chromu.

 

4.1.4.7. Čištění oken

Okna se čistí čistou houbou. Jsou-li skla silně znečištěna, lze použít lihu, vodného roztoku čpavku a vlažné vody. Pryžové části se ošetřují glycerinem nebo mastkem, aby se zabránilo stárnutí. Větrací okénka smíme čistit jen vodou.

 

4.1.4.8. Čištění přístrojové desky

Přístrojová deska je postříkaná kapkovým lakem a smí se čistit jedině mýdlovou vodou nebo vodou obsahující prostředek "Fit".

 

4.1.4.9. Ošetřování zámků dveří

Zámek dveří a zavazadlového prostoru se postříká silikonovým olejem, který je odolný proti mrazu do - 40° C.

Častější olejování je zapotřebí hlavně v zimním období. Pro vozy, které jsou denně v provozu, se doporučuje naolejování dvakrát za měsíc.

Zámky olejujeme zásadně jen silikonovým olejem. Přitom dbáme, aby byly zámky suché a aby olej vnikal dosti hluboko do válců. Za účelem zabránění poškození korozí musíme zámky při omývání vozu zakrýt.

Zvlášť škodlivě působí rychločisticí prostředky jako "Fit", kapaliny na odstraňování skvrn atd.

 

4.1.4.10. Čištění motorové kapoty na pohlcování hluku

Abychom zabránili předčasnému stárnutí nebo ztuhnutí plastické kůže, chráníme kapotu před znečištěním palivem, olejem a různými rozpouštědly. Ošetřování a čištění kapoty se provádí obvyklými prostředky, které koupíte v obchodě.

 

4.1.4.11. Údržba stíračů

Pryž na stíračích, hlavně pak strana dotýkající se skla, se čistí lehkým podélným otíráním houbou s použitím teplé mýdlové vody a sody, tím že se odstraní špína a nečistoty hmyzu. Pokud jsou pryžové části ztvrdlé nebo poškozena strana dotýkající se skla, musí se vyměnit.

Klouby na raménku stírače a na vodicí tyči se naolejují v létě jednou za 3 měsíce a v zimě každý měsíc.

 

4.1.4.12. Zastavení provozu vozidla

Odstavíme-li vůz na delší dobu, vyžaduje si též jisté údržby a péče, aby se zabránilo korozním škodám.

Zásadně se má vozidlo odstavit jen po delší jízdě, když je motor dobře prohřátý a nejsou-li žádné zbytky spalování. Zůstane-li vůz odstaven déle než 2-3 týdny, stáhne se pryžová hadice z karburátoru a naplní se asi 10 cm3 motorového oleje do nátrubku karburátoru. Tím, že sešlápneme několikrát plynový pedál, je plyn motorem přisáván; motor pak zastavíme. Než vůz odstavíme ho omyjeme, namažeme podle mazacího plánu a postříkáme spodek grafitovým rozprášeným olejem.

Polakované, chromové a lesklé části se nakonzervují, všechny pryžové části na oknech atd. se ošetří glycerinem a mastkem. Vůz dáme na špalky tak, aby se odlehčily pružiny. Špalky se k tomuto účelu postaví pod spodek, vedle otvorů pro zvedák vozu.

Nyní se uzavře kohoutek paliva, uvolní se ruční brzda a vymontuje se akumulátor. Akumulátor ošetříme a uložíme v chladné a suché místnosti.

Než se vozidlo přikryje, otevřou se postranní okna za účelem stejnoměrného temperování.

Pokud je možné nahustit pneumatiky před novém uvedení vozidla do provozu na normální tlak, můžeme vypustit asi polovici daného tlaku v pneumatikách. Má-li vůz stát déle než 2 měsíce, je zapotřebí konzervace motoru. K tomuto účelu se nejdříve vyšroubují zapalovací svíčky a vyprázdní se karburátor.

Do každého válce se naplní 5 ··· 10 cm3 motorového oleje a motor se protočí ručně pomoci klínového řemenu několikrát. Svíčky se opět zašroubují a karburátor se naplní. Před uvedením do provozu se karburátor vyčistí, svíčky se zkontrolují a zastartuje se motor krátce bez svíček. Během následující první jízdy jedeme prvních 20···  30 km trochu pomaleji.

 

4.2. Údržbářské a ošetřovací práce

Obr. 65 Snímání vzduchového filtruVašemu "Trabantu" slouží daleko rozšířená síť smluvních opravárenských dílen, které pro Vás provedou všechny údržbářské a ošetřovací práce jichž je pro provozní a dopravní bezpečnost zapotřebí a které nastanou během provozu čili důsledkem normálního opotřebení. Smluvní dílny mají námi školený odborný personál a jsou ve stálém styku s naší informační službou. Tento odborný servis Vám poradí a poskytne Vám podle potřeby rychlou a působnou pomoc. Ovšem se může i stát, že nemáte ihned příležitost vyhledat jednu z našich smluvních dílen a že musíte malé poruchy odstranit sami.

Popisujeme proto níže nejdůležitější údržbářské práce. Pro všechny ostatní ošetřovací úkony a opravy Vám doporučujeme ve vlastním zájmu, abyste se obrátili na nejbližší smluvní dílnu.

 

4.2.1. Výměna vzduchového filtru

Vložku vzduchového filtru lze z tlumiče sání vyjmout po otevření pákového uzávěru

Za normálních podmínek se mění filtrová vložka každých 20 000 km.

Jezdí-li vozidlo převážně po zaprášených silnicích a cestách, musí se výměna provést již dříve. Znamením pro předčasné opotřebení filtrové vložky je snížený výkon motoru a stoupající spotřeba paliva.

Pozor! Vložku vzduchového filtru chráníme před vodou, benzinem, olejem atd.

Z tohoto důvodu zakryjeme otvor vzduchového filtru při ostřikování vozu a omývání motoru.

 

4.2.2. Vyčištění palivového filtru

Palivový filtr je uložen ve vodovém pytli na trojcestném kohoutě. Po odšroubování vodového pytle se dá filtr vyjmout a vyčistit. Při nové montáži dbáme na řádné utěsnění.

Abychom zabránili většímu znečištění palivové tratě trojcestný kohout - palivový filtr - potrubí - karburátor, dbáme při nabírání paliva, aby bylo naplňováno zásadně jen čisté palivo.

Při tankování z kanystrů se používá nejlépe trychtýř se sítem nebo se prolévá palivo přes čistý šátek.

 

Obr. 66 Uspořádání karburátoru 1 přívod paliva
2 napětí lana pro škrtící klapku
3 napětí lana pro sytič
Obr. 67 Karburátor z levé strany Obr. 68 Karburátor z pravé strany Obr. 69 Pohled na karburátor zepředu
1 tryska na palivo běhu naprázdno 1 příruba 1 plováková skříň
2 vzdušník spouštěče
2 dorazový šroub pro škrtící klapku 2 svírací šroub pro tažnou páku spouštěče
3 vzdušník běhu naprázdno
3 tryska sytiče 3 svírací šroub pro tažnou páku spouštěče
4 rozprašovač
4 regulační šroub směsi běhu naprázdno 4 přídržný šroub hlavní trysky
5 sytič

4.2.3. Čištění karburátoru

Karburátor nemusíme za účelem vyčištění v každém pádě vymontovat. Dbáme ovšem na tyto pokyny :

1. Uzavřít kohoutek na palivo.

2. Sejmout spojovací hadici k tlumiči sání.

3.Odšroubovat nátrubek na přisávání vzduchu.

4. Uvolnit palivový přívod na plovákové skříni.

5. Uvolnit šrouby na víku plovákové skříně a sejmout víko.

6. Vyšroubovat přídržné šrouby na hlavní trysce.

7. Vyšroubovat trysku běhu naprázdno a trysku startéru.

8. Vyčistit trysky a plovákovou skříň.

9. Zamontovat karburátor v opačném směru.

Trysky se vyčistí nejlépe vyfoukáním. Nepoužívejte žádných tvrdých předmětů jako drátů, jehel atd., aby se trysky nepoškodily.

 

4.2.4. Seřízení karburátoru

Karburátor se ve výrobním závodě sladí přesně s motorem. Je seřizován na nejvyšší výkony, volný běh odpovídající odpadovým plynům a na nejlepší hospodárnost. Počet otáček běhu naprázdno (700 ot/min) se reguluje na zahřátém motoru pootočením dorazových šroubů pro škrticí klapku.

Regulační šroub směsi pro běh naprázdno se nesmí otáčet! Platná norma o max. 4,5 Vol.-% CO musí být přísně dodržována. Neprovádějte žádné změny na tryskách. Mohl by se poškodit motor a snížit výkon jako hospodárnost motoru. S takovými otázkami se obraťte lask. ve vlastním zájmu na některou z našich smluvních dílen.

4.2.5. Přezkoušení svíček

"Trabant" si vyžaduje svíčky typu M 14-260, přičemž udává označení M 14 průměr závitu o 14 mm a číslo 260 tepelnou hodnotu svíčky. Vyšroubované svíčky se zkontrolují nejdříve zevně. Podle vzhledu svíček lze posoudit bezvadnou funkci motoru a správné seřízení. Za normálních poměrů mají být svíčky hnědé jako srnec. Čistí se zásadně jen kartáčkem nebo třískou dřeva, po vyčištění se profouknou. Aby se zabránilo povrchovým proudům, dbáme na suchost svíček uvnitř i zevně.

Pak se přezkouší vzdálenost elektrod a příp. se opraví ohnutím hmotné elektrody z 0,5 ···  0,6 mm.

Vzdálenost elektrod se koriguje každých 3000 km a svíčky se vymění každých 15 000 km.

 

4.2.6. Seřízení zapalování

Na správném seřízení zapalování závisí výkony motoru a spotřeba paliva. Z tohoto důvodu má seřízení provádět jen odborník. Zásahy neodborníků by mohly mít za následek těžká poškození motoru. Naše pokyny pro seřízení zapalování Vám mají proto jen sloužit pro případ, že byste museli po cestě provést menší zásahy sami, než dosáhnete nejbližší opravárenskou dílnu.

Obr. 70 Přerušovač 1 přerušovač levého válečku (vál. 1)
2 přerušovač pravého válečku (vál. 2)
3 kondenzátor
4 šrouby na základní seřízení
5 aretační čepy
6 deska pro bod zážehu, pravý váleček

Přerušovače:Obr. 71 Mazací plst

Přerušovače jsou přístupny po sejmutí víka z řemenice na pravé straně motoru. Zjistíte-li na kontaktech přerušovačů příškvary, musí se odstranit pilníkem. Pak se seřídí vzdálenost kontaktů přerušovače listovým kalibrem (měřidlem) na 0,4 ± 0.05 mm. Přitom se protočí motor ručně pomocí klínového řemenu.

Bod zážehu:

Válec č. 1 je označení válce ve směru jízdy na levé straně, pravý má číslo 2.

Na okraji řemenice klikového hřídele je bod zážehu udán pro oba válce jako 24° HÚ. Bod zážehu válce 1 = bod zážehu válce 2.

Seřízení zapalování se dá provést jedině rozepřenými odstředivými závažími. To se provádí pomocí zařízení na rozepření, které se nasadí na hlavu připevňovacího šroubu vaček.

Při seřízení musí být označení příslušného válce v souladu s dělící spárou klikové skříně. Přerušovač č. 1 (označen na základní desce "1") musí v tomto okamžiku otevřít. Pokud se tak nestane, uvolníme 3 šrouby (2 s drážkou a 1 šestihranný) základní desky a natočíme je tak daleko, až přerušovač se nadzdvihne. Poté se šrouby opět přitáhnou.

Za účelem přesného zjištění bodu zážehu potřebujeme kontrolní svítilnu. Připojí se jak k přívodu proudu pro přerušovač tak i k hmotě. Jakmile se kontakty přerušovače nadzdvihnou, rozsvítí se žárovka. To pak je bod zážehu, který musí být v souladu s označením na řemenici.

Seřízení 2. válce se provede týmž způsobem, bod zážehu se však neseřídí spolu se základní deskou, nýbrž s deskou přerušovače.

Bez rozpěrného zařízení se nedá zapalování přesně seřídit.

Na čelní straně vačky jsou 2 drážky, které jsou 2 mm, široké a hluboké. Do nich se zasune rozpěrné zařízení. Pomocí slabého šroubováku nebo hřebíku, který se nasadí do jedné z obou drážek, lze otočit vačku ve směru otáčení a tím rozepřít odstředivá závaží. Tímto způsobem je dočasné seřízení zapalování možné.

Jde ovšem jen o nouzová opatření, takže musíme co nejdříve provést správné seřízení.

 

4.2.7. Upínání klínových řemenů

Obr. 72 Upevnění dynamaSprávné upnutí klínových řemenů je prokázáno, jakmile se dají klínové řemeny ve středu 10 ··· 15 mm stlačit palcem. Příliš silné upnutí má za následek větší opotřebení klínového řemenu, příliš slabé upnutí ovlivňuje nepříznivě funkci výfuku a dynama.

Upnutí klínového řemenu podléhá vlivům a změnám důsledku kyvného dynama. Uvolněním obou šroubů upínací rozpěry a držení dynama se dá dynamo vykývnout, čím dodá klínovému řemenu potřebné napětí. Doporučujeme, abyste nový klínový řemen znovu upnuly a to po vždy po 50 a 500 km doby běhu.

 

Obr. 73 Upínání klínových řemenů

Obr. 74 Pohon klínovým řemenem

 

4.2.8. Výměna klínových řemenů

Přetrhne-li se během provozu klínový řemen, rozsvítí se nabíjecí kontrolní svítilna. Tato žárovka umožňuje tedy i kontrolu funkce klínového řemenu. Je-li zapotřebí vyměnit klínový řemen, vyžaduje si to tyto pracovní operace:

1. Uzavřít kohoutek paliva.

2. Odepnout palivovou hadici z karburátoru.

3. Uvolnit oba šrouby na upínací rozpěře dynama.

4. Vyšroubovat upínací šroub na spínacím pásu a sejmout spínací pás.

5. Uvolnit kapotu na pohlcování zvuku vytažením pružinových svorek před a za dmychadlem a ohrnout ji.

6. Vyšroubovat šroub na opěře přerušovače a vyjmout pouzdro.

7. Axiální dmychadlo sklopit nahoře a vyjmout. Než se vyjme, musíme na skříni dmychadla pryžového zachycovače provést označení tužkou, co usnadní slícování dmychadla s řemenicí na klikovém hřídeli a dynamu.

8. Položit klínový řemen na řemenici dmychadla, protáhnout ji mezi kolesnicí a klikovou skříní a položit ji na řemenici klikového hřídele.

9. Axiální dmychadlo vložit do skříně na chladicí vzduch. Přitom se musí aretační kolík zavést do vývrtu ložiskového kozlíku. Potom se položí klínový řemen na řemenici dynama.

Pryžový zachycovač se vyváží pomocí šroubováku a překontroluje se slícování s řemenicí.

10. Přitáhnou se opět oba šrouby na skříni na chladicí vzduch a připevní se kapota na pohlcování hluku.

11. Vloží se pouzdro mezi skříň přerušovače a klikovou skříň, zavede se šroub a přitáhne se.

12. Připojit hadici na palivo.

13. Upnout klínový řemen pomocí upínací rozpěry na dynamu tak, aby se dal ve středu 10 ··· 15 mm stlačit.

 

4.2.9. Odvzdušnění brzd

Dá-li se brzdový pedál lehce a pružně prošlápnout, aniž by se zjistila brzdicí účinnost, nebo je-li zapotřebí ovládnout pedál brzdy dva- až třikrát než brzda zabere, je to znamením, že je v brzdové soustavě vzduch. To se dá odstranit jen odvzdušněním zařízení.

Odvzdušnění za zahajuje na onom kole, které je nejdále vzdáleno od hlavního brzdového válce. Pořadí je tedy toto:

1. pravé zadní kolo,Obr. 75 Odvzdušnění brzdového zařízení

2. levé zadní kolo,

3. pravé přední kolo,

4. levé přední kolo,

5. hlavní brzdový váleček

K provádění odvzdušnění je zapotřebí 2 osob, pokud není k dispozici žádný odvzdušňovací přístroj. Provádí se takto :

1. Naplnit hlavní brzdový váleček.

2. Sejmout pryžovou ochrannou čepičku z odvzdušň. ventilu.

3. Nasadit odvzdušň. hadici.

4. Zavěsit volný konec odvzdušň. hadice do sklenice, která je do polovice naplněna brzdovou kapalinou. Sklenici držíme tedy výše než ventil.

5. Brzdový pedál silně prošlápnout. Odvzdušň. ventil se otevře pomocí 9 mmového rozevíracího klíče a otočením o jednu otáčku doleva. Nevystoupí-li na hadici bublinky, uzavřeme opět ventil a spustíme pomalu brzdový pedál.

6. Tato operace se opakuje tak dlouho, až nevystoupí na konci hadice žádné bublinky.

7. Sešlápnout brzdový pedál a ponechat stlačením v této poloze, až je odvzdušňovací ventil zašroubován.

8. Sejmout odvzdušňovací hadici a nasadit ochrannou čepičku.

Operace odvzdušňování pokračuje nyní v opačném pořadí. Přitom se dbá, aby byla do vyrovnávací nádrže vždy doplňována brzdová kapalina.

Pozor! Brzdová kapalina se nesmí dotknout lakovaného povrchu.

Brzdové kapaliny mají vesměs hygroskopické, vlastnosti. Nabírání vody důsledkem vlhkosti vzduchu se nedá zabránit. Brzdová kapalina není z tohoto důvodu po jisté době provozu úplně způsobilá provozu. Proto se musí brzdové zařízení za 2 roky vyčistit a naplnit čerstvou brzdovou kapalinu.

 

4.2.10. Seřízení brzdy

Obr. 76 Seřízení ruční brzdyKolové brzdy jsou vybaveny automatickým seřízením brzdových čelistí. Toto zařízení má za úkol, vyrovnávat samostatně přirozené opotřebení brzdových obložení a udržovat stálou vůli mezi brzdovým obložením a bubnem.

Je-li brzdové zařízení bezvadně odvzdušněno, musíme pocítit při stláčení pedálu asi po 1/3 trati pohybu znatelný odpor, tj. reakci. Pokud byly demontovány čelisti, není při následující montáži zapotřebí žádného ručního seřízení. Aby se dosáhlo správné vůle, prošlápne se brzdový pedál 3- až 4-krát na vozu v pohybu. Tím se stlačí brzdové čelisti proti brzdovému bubnu a nastane automaticky vůle.

Pozor! Brzdové čelisti se vymění, jakmile je tloušťka obložení, naměřená na středu čelisti, jen 2 mm.

Ruční brzda se seřizuje pomocí seřizovací matice na závitu lanovodu. Má se seřídit tak, aby byla páka ruční brzdy ve 4. až 5. západce segmentu "pevná", aby tedy zapadla.

 

4.2.11. Seřízení spojky

Obr. 77 Vůle spojkového pedáluObložení spojky podléhají opotřebení jehož následkem je změna vůle spojky. Musíme proto dbát, aby se předepsaná vůle spojky o asi 30 ··· 35 mm dodržovala.Obr. 78 Seřízení vůle spojky

Seřízení se provede na seřizovací maticí bovdenu na vysouvací páce spojky.

 

4.2.12. Výměna oleje v převodovce

Obr. 79 Šroub na plnění a kontrolu olejeOlej se vypouští nejlépe po delší jízdě, když je teplý a řídký. K tomuto účelu se vyšroubuje výpustný šroub umístěný na nejnižším bodě převodovky. Poté se výpustný šroub odstraní.Obr, 80 Šroub na vypouštění oleje

Po úplném vytečení starého oleje, zašroubovat opět výpustný šroub a naplnit 1,5 litrů čerstvého oleje plnicím otvorem. Poté se plnicí šroub znovu vsadí.

Všechny uzavírací šrouby jsou označeny červenou barvou.

   

4.2.13. Výměna pojistek

Pojistková skřínka je vpředu na levé straně čelní desky snadno přístupna. Samotná výměna propálených pojistek nevystačuje. Proto musíme rozhodně zjistit příčiny a odstranit vady. Opravované pojistky se nesmí vkládat, aby nenastalo vážné poškození elektrického zařízení.

Obr. 81 Pojistky  Od leva do prava:  
1 dálkové světlo vlevo, kontrolní žárovka dálk. světla 4 tlumené světlo vpravo 7 blikače, stirače
2 dálkové světlo vpravo 5 obrysové světlo vlevo, koncové světlo vlevo 8 brzdové světlo, houkačka, vnitřní osvětlení, zástrčka
3 tlumené světlo vlevo 6 obrysové světlo vpravo, koncové světlo vpravo, osvětlení poznávací značky a přístrojové desky

 

4.2.14. Demontáž otočného spínače

Za účelem demontáže otočného spínače se zatlačí otočný knoflík axiálně a pak se otočí doleva. V této poloze se dá knoflík stáhnout. Spínač lze nyní demontovat.

 

4.2.15. Seřízení světlometů

Obr. 82 Snímání přední obručeNa řádném seřízení světlometů záleží mnoho pro zlepšení viditelnosti při jízdě v noci s asymetrickým tlumeným světlem. Snímatelný čelní rámeček je přidržován nahoře v drážce a dole v prohlubenině zapracované do plechu. Šroubovákem vsunutým do otvoru vespod krycího rámečku se rámeček vypáčí směrem dopředu.

Šrouby na vnitřním rámečku slouží seřízení světlometu; oba spodní (H) jsou určeny pro horizontálu, avšak (V) pro vertikálu a horní (F) pro aretaci.

 

Příprava:

1. Zkontrolovat tlak v pneumatikách a případně zkorigovat (přetlak 1,4 at).Obr. 83 Seřízení světlometů

2. Nezatížený vůz pohybovat několikrát sem a zpátky, aby se dala seřídit pružina.

3. Vůz postavit 5 m od kolmé stěny a to v pravém úhlu tak, aby osa vozu byla v souladu se stěnou (viz obr. 84).

4. Rozměry udané na obrázku se napíšou na stěnu.

Obr. 84 Seřizujeme světlometyPostavíme-li vůz 10 metrů od stěny, změní se udaná míra z 80 na 160.

 

Seřízení:

1. Světlomety musíme střídavě při seřizování zakrýt.

2. Dálkové světlo se seřídí tak, aby byla osa vrhaného světla v souladu s markováním.Obr. 85 Nadzvihnout připevňující úhelník

3. Tlumené světlo seřídíme tak, aby hranice mezi světlem a stínem probíhala přímo po horizontále.

Bod zlomu mezi horizontální a stoupající části hranice mezi světlem a stínem se musí krýt s markováním. Rozhodně nesmí být žádná odchylka doleva. Na pravou stranu se povoluje odchylka bodu zlomu do 20 cm.

 

4.2.16. Kontrola akumulátoru

Akumulátor musíme pravidelně kontrolovat na správný stav nabití a řádně ošetřovat. Kontrola se dá provést pomocí buňkového řadiče nebo hustoměrem. Buňkovým řadičem se měří napětí buňky, které nemá během měřicího času od 10 ···  15 vt. klesnout pod 1,6 voltů. Buňka je jinak buď vybita nebo poškozena.

Hustoměrem se zjišťuje hustota kyseliny.Obr. 86 Kontrola akumulátoru

Hustota 1,285 - akumulátor úplně nabitý,

hustota 1,230 - akumulátor na 1/2 nabitý,

hustota 1,142 - akumulátor prázdný.

Stav kyseliny se přezkouší v buňkách jednou týdně. Kyselina má stát 10 ··· 15 mm nad horními hranami desek nebo 0 ···  5 mm nad horní hranou odlučovače. Doplňuje se zásadně jen destilovaná voda.

Hlavy pólů a kabelové přípoje se musí vyčistit a namazat na ochranu proti korozi pólovým tukem. Je-li vůz odstaven nebo nejezdí-li se s ním více než 50 km denně, nabije se baterie jednou za měsíc znova. Během prováděných kontrol se přezkouší současně připevnění.

 

4.2.17.  Snímání víčka koncové svítilny

Víčko lze sejmout po odstranění obou šroubů.Obr. 87 Výměna žárovek

 

4.2.18. Snímání víčka blikací svítilny

Vnější šrouby jsou přidržovány volnou závitovou deskou. Než se sejme víčko, musíme proto tento šroub jenom uvolnit. Po odstranění vnitrního šroubu se dá víčko pak sejmout.

 

4.2.19. Oprava pneumatik bez duší

Obr. 88 Vyjmutí vnitřní svítilnyBezdušové pneumatiky lze při menším poškození jako např. proděrováním hřebíkem atd., opravit opravářským nářadím, které se dostane v běžných obchodech. Přitom postupujeme podle přiloženého návodu k obsluze. Samozřejmě se dá pneumatika také opravit vulkanizací. Tato oprava se doporučuje, jedná-li se o větší poškození. Pokud zapotřebí, vloží se nová duše. Nastanou-li při nahušťování potíže, tj. tím, že nepřilehají patky pláště k ráfku, napne se pneumatika obvyklým upínacím zařízením.Obr. 89 Předpínání pneumatiky

Téhož účinku se docílí tím, že se ováže pneumatika uprostřed běhounu provazem a pákou se překrucuje provaz tak dlouho, až patky pláště zalehnou do správné polohy v ráfku. Pneumatika se přehustí na tlak 3 ··· 5 at přetl., vypustí se vzduch a zašroubuje se ventilová vložka.

Nyní lze nahustit předepsaný tlak vzduchu.

 

4.2.20. Seznam všech údržbářských prací

 

4.2.20.1. Každých 5 000 km

1. Přezkoušet klínové řemeny, dopnout, dotáhnout upínací a přídržné šrouby dynama a držáku.

2. Seřídit zapalování a vzdálenost kontaktů pro přerušovač. Přepracovat kontakty, naolejovat mazací plst.

3. Vyčistit svíčky, zkontrolovat je a seřídit.

4. Seřídit vůli spojky.

5. Překontrolovat stav a hustotu oleje v převodovce, doplnit.

6. Zkontrolovat stav brzdové kapaliny, doplnit (výměna každé 2 roky).

7. Přezkoušet brzdové zařízení, brzdové hadice a vedení jakož i přípoje na těsnost, správné uložení, odřená místa a korozi.

8. Seřídit ruční brzdu.

9. Prořadit elektrické zařízení, zkontrolovat funkce.

10. Provést ošetření akumulátoru.

11. Seřídit tlak vzduchu, zkontrolovat stav pneumatik, dotáhnout kolové matice.

12. Seřídit sbíhavost, zkontrolovat protimatice a sklon paprsků kola vůči ose.

13. Seřídit vůli volantu, přezkoušet pružnou kotoučovou spojku, všechny řídicí a řízení přenášející části na pevné uložení a zajištění.

14. Zkontrolovat uložení kol, přezkoušet ochranné kapoty proti prachu a nečistotám jakož i čepičky ložisek zadních kol na pevné uložení, pryžové manžety a dorazové pryže závěsů kol na poškození.

15. Naolejovat kloubové závěsy a zámky, seřídit spínací klíny a ošetřit pryžové části mastkem.

16. Namazat vozidlo podle plánu mazání, postříkat spodek, pera, řídicí ramena, trojúhelníkové řízení atd. Za účelem mazání převodky řízení se otočí volant naplno doleva.

 

4.2.20.2. Každých 15 000 km

1. Všechny práce prováděné podle bodů 4.2.20.1.

2. Vyměnit svíčky.

3. Dotáhnout palivové přívody, seřídit běh naprázdno na výfukový plyn, dotáhnout připevnění karburátoru, vyčistit hlavní trysku, pročistit kohoutek paliva a síto.

4. Zkontrolovat vložku vzduchového filtru, vyměnit po 20 000 km.

5. Vyměnit převodový olej (nejméně za 2 roky).

6. Přezkoušet brzdová obložení a vyčistit je, dotáhnout upevnění brzdových válečků kola.

7. Seřídit světlomety.

8. Dotáhnout upevnění motoru, převodovky, podvozku, přední nápravy, zadní nápravy a tlumiče nárazů. U typu "Kombi" přihlédneme na pevné uložení šroubů v sklápěcích kloubových závěsech, podpěrách a zámku.

9. Zkontrolovat přední i zadní pružinu jakož i výfuk na stav a upevnění, dotáhnout.

[Nahoru] [Obsah] [Index]