Vážený majiteli "Trabantu",

je ve Vašem zájmu, abyste neodložil tento Návod k obsluze bez přečtení stranou, nýbrž abyste se s ním důkladně obeznámil.

Váš nový vůz má jméno zaručující dobrou kvalitu a má být Vaším věrným průvodcem. Tohoto úkolu se však může Váš "Trabant" zhostit úspěšně jen tehdy, když Vy sám mu dopřejete žádoucí péče.

Tímto Návodem k obsluze Vám chceme pomoci a poradit. Využití Vám námi sprostředkovaných vědomostí Vám ušetří čas, zlobení a peníze. Budete mít radost z Vašeho "Trabantu" a nezmeškáte zbytečně čas v opravárenských dílnách.

Náš odborně školený servis Vám kdykoliv rád poradí, když se na něj obrátíte. Ve zvláštním vydání

"S" "Kundendienst-Werkstätten"

(Seznam servisových opravárenských dílen)

najdete všechny potřebné adresy. Obraťte se s důvěrou na dílny označené "S".

Tyto dílny jsou školeny a zařízeny, aby Vám pomohly ve všech případech. Zkušení odborníci a účelné pracovní metody jsou nejlepší zárukou dobré a odborné obsluhy.

Nezapomínejte proto ve vlastním zájmu, že kontrolní práce podle prováděcího lístku a příp. garanční opravy během záruční doby může provést jen smluvní dílna, tedy "Kundendienst-Werkstätten" uvedené v seznamu; jinak byste ztratil nároky na záruku.

Přejeme Vám šťastnou cestu!

VEB SACHSENRING Automobilwerke Zwickau

[Nahoru] [Obsah] [Index]