11 Teleskopické tlumiče pérování

11.1 Popis

Dvojčinné teleskopické kapalinové tlumiče mají za úkol utlumit okamžitě kmitání pera prohnutého nerovností vozovky. Jejich konstrukční rozměr je dán frekvencí a amplitudou kmitů závěsu kola, působících na vertikální pohyb karosérie za jízdy. Funkce teleskopického tlumiče záleží v tom, že pístem stlačovaná kapalina v pracovním válci tlumiče je brzděna ve svém průchodu kanálky pístu a ventilem.

Technické údaje tlumiče
největší délka 395 mm
nejmenší délka 260 mm
objem oleje 118 cm3
druh oleje tlumičový olej viskozity 8 až 10 °E při 20 °C
eřízený tlumicí účinek*) na tlak 295 N
  na tah 640 N
upevňovací závit na pístnici M 8
průměr otvoru spodního pružného pouzdra 12,2 mm
šířka spodního pružného pouzdra 32 mm

*) Tlumicí síly jsou dány pro pracovní zdvih 120 mm a frekvenci 70 ± 2 zdvihy za minutu při teplotě 25 až 30. °C. Životnost teleskopického tlumiče byla dále zvýšena úpravami vnitřních částí tlumiče na 100 000 km. Teleskopický tlumič nového provedení je na plášti u dolního oka označen nápisem EXTRA a je montován na vůz od listopadu 1979 od výrobního č. karosérie tudor 26-05263 a kombi 28-695539.

Teleskopické tlumiče jsou horním koncem upevněny vpředu i vzadu na pístnici v podběhu kola (obr. 151), dolním koncem je přední tlumič upevněn u typu 601 ve vidlicové patce, přinýtované na předním peru. Zadní tlumič je svým dolním koncem upevněn ve vidlicové patce, přišroubované na úhlovém ramenu.

 

11.2 Údržba teleskopických tlumičů

Funkce tlumiče se kontroluje každých 30 000 až 40 000 km takto: vůz se zdvihne na té straně, kde se budou tlumiče kontrolovat, sejme se kolo, vyšroubuje se upevňovací šroub spodního oka tlumiče. Tlumič se stlačí nahoru a prudce se jím zatáhne dolů. Tlumič musí klást menší odpor při stlačování směrem nahoru a větší při tahu dolů. Jestliže cítíme v úvrati pohybu "mrtvý chod", nebo tlumič vůbec neklade odpor, je v tlumiči málo oleje, musí se proto vyjmout a doplnit olejem nebo opravit.

Obr. 151. Upevnění předního teleskopického tlmiče 601

 

11.3 Opravy teleskopických tlumičů

Vyjmutí a zamontování se provede podle pokynů v kap. 11.2. Nahoře se pouze vyšroubuje matice, upevňující pístnici 7 (obr. 152 a obr. 153) tlumiče v podběhu kola. Vymontovaný tlumič se upne za spodní oko 1 do svěráku kolmo vzhůru, z pístnice se stáhne vnější ochranný kryt 6 a dorazový pryžový kroužek 9. Klíčem (obr. 154) se vyšroubuje uzavírací matice 13 za otvory v čele.

Z vnitřní strany je do uzavírací matice zalisován hřídelový těsnicí kroužek 12 (obr. 152). Ten je převážně příčinou špatné funkce tlumiče. Je-li poškozena jeho plocha těsnící pístnici, unikne tudy olej a tlumič má v úvrati "mrtvý chod". Proto těsnicí kroužek vyměníme při každém doplňování tlumiče za nový, i když není zjevně poškozen. Za těsnicím kroužkem je kruhová plátěná prachovka, zabraňující vnikání nečistot mezi pístnici a těsnicí kroužek. Nedoléhá-li prachovka na pístnici, vyměníme ji.

Po vyšroubování uzavírací matice 13 vytáhneme z tělesa tlumiče pístnici 7, včetně vodítka pístnice 8. Na konci pístnice je naklínován pístový ventil tlumiče 5, který má vliv na rychlost pohybu tlumiče při vysouvání. Pak se z tělesa tlumiče vytáhne pracovní válec 4 a ventil 2 vložený na dno tělesa, který brzdí pohyb tlumiče při stlačování. Oba ventily jsou seřízeny pomocí speciálních přístrojů a nesmějí se proto rozebírat ani nastavovat jejich seřízení. Kdybychom zjistili, že je některý z ventilů poškozen (např. prasklá pružina nebo uzavírací planžeta průtokových kanálků), musí se oprava tlumiče svěřit odborné opravně nebo se musí dát nový. 

Obr. 152. Řez teleskopickým tlumičem (do r. 1973)

l - pružné pouzdro dolního oka; 2 - zpětný ventil; 3 - vnější plášť; 4 - válec; 5 - píst s ventilem; 6 - ochranný kryt; 7 - pístní tyč; 8 - vodítko tyče; 9 - pryžový doraz; 10 - pryžové kroužky; 11 - délka při stlačení; 12 - těsnící kroužek; 13 - uzavírací matice válce

Obr. 153. Řez teleskopickým tlumičem (od r. 1974)

1 - pružné pouzdro dolního oka; 2 - zpětný ventil; 3 - vnější plášť; 4 - pracovní válec; 5 - píst s ventilem; 6 - ochranný kryt; 7 - pístní tyč; 8 - pružný doraz největšího zdvihu; 9 - vodítko tyče; 10 - kruhové těsnění válce; 1l - pružný doraz nejmenšího zdvihu; 12 - pryžové kroužky; 13 - uzavírací matice válce

 

Všechny součásti rozebraného, tlumiče vymyjeme, důkladně čistým benzínem, s výjimkou pryžových dílů, a usušíme. Při zpětné montáži se těleso tlumiče opět upne svisle, vloží se do něho spodní ventil, pracovní válec, odměrkou se naleje předepsané množství oleje a píst se zvolna zasune do pracovního válce, aby olej mohl ventilem protéci nad píst. Na píst se navleče vodítko a uzavírací matice se dotáhne napevno. Dbáme na to, abychom nepoškodili těsnicí pryžový kroužek mezi maticí a opěrnou podložkou pracovního válce. Několikerým zatáhnutím za pístnici se překontroluje správná funkce tlumiče a montáž se dokonči

Zásobní tlumiče se ukládají ve svislé poloze, aby při dlouhodobém skladování z nich nevytekla část oleje.

Obr. 154. Čípkový klíč uzavírací matice teleskopického tlumiče

[Nahoru] [Obsah] [Index]