12 Brzdy

Brzdy slouží ke zpomalení nebo zastavení vozidla. Práce na zabrzdění vozidla se v brzdách přemění v teplo. Kola jsou zpomalována třením brzdového obložení o třecí plochu brzdového bubnu. Brzdové čelisti všech kol jsou ovládány dálkově tlakem kapaliny, vyvíjeným nožním pedálem v hlavním brzdovém válci.

Brzdové čelisti zadních kol jsou ovládány též mechanicky ruční brzdou. Přenos síly od páky ruční brzdy k brzdovému bubnu je lanovodem. Brzdové ústrojí v kolech je klasického typu - se dvěma čelistmi uvnitř brzdového bubnu. Brzdové bubny jsou odlity ze speciální šedé litiny, brzdové obložení na brzdových čelistech je nalepeno (viz kap. 12.1).

Brzdy jsou dostatečně spolehlivé a účinné a pečujeme-li o ně preventivně, není třeba se obávat, že náhle selžou. Přesto se v provozu vyskytnou poruchy, které je nutno neprodleně odstranit, neboť bezpečnost jízdy závisí na bezvadném stavu brzd.

Obr. 155. Hlavní brzdový válec (řez)

1 - tlakový spínač brzdových světel; 2 - odvzdušňovací šroub; 3 - rozvodka; 4 - závěrný šroub; 5 - těsnění ventilu; 6 - zpětný ventil; 7 - pružina pístu; 8 - manžeta; 9 - upevňovací šroub nádrže; 10 - zásobní nádrž; 11 - pracovní píst; 12 - těsnicí manžeta pístu; 13 - pojistka pístu; 14 - tlačná tyč; 15 - prachovka

 

12.1 Popis

12.1.1 Nožní (provozní) brzda

Nožní brzda je hydraulická a působí na všechna čtyři kola. Je ovládána nožním pedálem. Tlakem na nožní pedál se vyvíjí tlak kapaliny v hlavním brzdovém válci (viz obr. 155), stlačená brzdová kapalina je rozváděna potrubím do brzdových válečků v jednotlivých kolech (viz obr. 160 a 161). Brzdové válečky v kolech rozvírají brzdové čelisti a tisknou je k brzdovým bubnům tlakem úměrným tlaku vyvinutému v hlavním brzdovém válci.

Technické údaje brzd
  vpředu vzadu
průměr brzdového bubnu (mm) 200 200
šířka brzdového obložení (mm) 30 30
tloušťka brzdového obložení (mm) 4 4
účinná plocha brzdového obložení (cm2) 251 220
průměr brzdového válečku (mm) 4 x 22,2 2 x 15,87
 
hlavní brzdový válec jednookruhový dvouokruhový
průměr pístu (mm) 1 x l9,05 2 x 19,05
 
zpoždění z 80 km/h silou na pedálu provozní brzdy F = 500 N (m/s2)   6,0
 
Podíl na celkové účinnosti    
předního okruhu 70 %  
zadního okruhu 30 %  
Brzdová kapalina   do r. 1976 GLOBO-blau  
  od r. 1976 PARIPOL-grün  

Obě je možno mísit s naší kapalinou SYNTOL - HD 190 zelená (nebo HD 205 žlutá), je-li třeba doplnit úbytek původní kapaliny v zásobní nádobce. Při větším úniku brzdové kapaliny (např. při poruše brzdové trubky) je vhodnější kapalinu vyměnit (viz kap. 12.4).

 

Hlavní brzdový válec jednookruhový

Hlavní brzdový válec (obr. 155) je upevněn na motorové stěně v prostoru motoru přímo proti pedálu nožní brzdy (obr. 156). Při stlačování pedálu posouvá tlačná tyč 14 pístem 11 v hlavním brzdovém válci. V pracovním prostoru hlavního brzdového válce mezi čelem pístu, těsněným pryžovou manžetou 8, a zpětným ventilem 6 vznikne posuvem pístu tlak. Stlačená kapalina je rozváděna přes rozvodku 3 ocelovými trubkami a pryžovými hadicemi k brzdovým válečkům kol.

Obr. 156. Upevnění hlavního brzdového válce jednookruhového

 

Hlavní brzdový válec dvouokruhový

Hlavní brzdový válec dvouokruhový je řešen jako tandem v jediném tělese hlavního válce 1 (obr. 157a). Upevnění má shodné s hlavním brzdovým válcem jednookruhovým. Dvojitá nádobka zásobní kapaliny je upevněna ve společném držáku s nádobkou ostřikovače na podběhu levého kola. Přívod kapaliny z nádobky do hlavního brzdového válce je dvěma pryžovými hadicemi (viz obr. 157b). Přední, plovoucí píst hlavního brzdového válce 2 ovládá přes výstup tlakové kapaliny 4 samostatně brzdové válečky předních kol, zadní píst hlavního brzdového válce 3 ovládá přes výstup tlakové kapaliny 5 brzdové válečky zadních kol. Zadní píst 3 je posouván v tělese vpřed tlačnou tyčí, ovládanou brzdovým pedálem. Při posuvu pístu 3 vzniká v pracovním prostoru hlavního válce před čelem pístu 3 tlak a tím je tlačen vpřed i píst 2. Do základní klidové polohy jsou oba písty vraceny vlastními vinutými pružinami. V klidové poloze pístů nazdvihuje kulička šikmo uzavírací ventil 6 a tím uvolní průtok kapaliny ze zásobní nádobky do pracovních prostorů obou pístů. Jakmile se začnou písty posouvat vpřed, kulička poklesne dolů, nechá dosednout uzavírací ventil na vstupní otvor do pracovních prostorů pístů a tím je přívod zásobní kapaliny uzavřen. Kulička je v klidové poloze pístů tlačena nahoru proti uzavíracímu ventilu zešikmenou hranou nákružku pístů. Při poruše, tj. netěsnosti jednoho z okruhů, se značně prodlouží mrtvý chod brzdového pedálu. Porucha je signalizována červenou kontrolkou, umístěnou v rychloměru uprostřed vlevo nahoře. Kontrolka poruchy brzd se rozsvítí, je-li uveden v činnost mechanický spínač, upevněný pomocí držáku na motorové stěně. Konec tlačné tyčky spínače leží v dráze páky brzdového pedálu těsně před koncem pracovního zdvihu pedálu. Jakmile se vinou poruchy brzdového systému prodlouží mrtvý chod brzdového pedálu, posune páka pedálu tlačnou tyčku spínače a tím uzavře elektrický obvod kontrolky poruchy brzd. Nastavení mechanického spínače viz kap. 12.7.

Obr. 157a. Hlavní brzdový válec dvouokruhový

A - detail zpětného ventilu; B - detail uzavíracího ventilu; 1 - těleso brzdového válce; 2 - píst brzd předních kol; 3 - píst brzd zadních kol; 4 - výstup tlakové kapaliny pro přední kola; 5 - výstup tlakové kapaliny pro zadní kola; 6 - uzavírací ventil přívodu kapaliny; 7 - hrdlo přívodu kapaliny; 8 - zpětný ventil tlakové kapaliny; 9 - těsnicí manžeta pístu; 10 - kulička pro zdvih ventilu přívodu kapaliny

 

Brzdové válečky kol

Brzdové válečky předních kol jsou jednočinné (obr. 158), každá čelist předních brzd má vlastní brzdový váleček, který přitlačuje čelist k pracovní ploše brzdového bubnu náběhovou stranou čelistí a využívá tak účinku brzdné síly.

Upozornění: Brzdové válečky předních kol jsou konstruovány pro levou a pravou stranu vozu. Rozdíl je ve sklonu zafrézované drážky na čele válcové části tělesa, která tvoří opěrku pro protilehlou brzdovou čelist (na obr. 163 sklon drážky označený šipkami). Aby nedošlo k záměně, je brzdový váleček pro pravou stranu označen barevnou skvrnou, nověji je na výčnělku dna tělesa válečku zafrézován navíc zářez, shodný se sklonem opěrné drážky. Před montáží je vhodné identifikovat brzdový váleček pro správnou stranu podle obr. 163.

Obr. 157b. Upevnění hlavního brzdového válce dvouokruhového

Brzdové válečky zadních kol jsou dvojčinné (obr. 159), tj. jeden brzdový váleček ovládá obě brzdové čelisti jednoho kola na jejich horním konci (viz obr. 161). Zadní brzdový váleček je shodný pro obě strany vozu.

 

Brzdové čelisti

Brzdové čelisti předních kol mají nalepené brzdové obložení typu Cosid 1955 a jsou shodné pro obě strany vozu. Brzdové čelisti nejsou na štítu brzd pevné zakotveny, jsou samostředné. Náběhové strany čelistí se opírají nosem o pracovní píst brzdového válečku 1 (obr. 160), úběžnou stranou se opírají o zadní stranu přilehlého brzdového válečku (viz obr. 163). Čelisti jsou vraceny do základní polohy tahovými, vinutými pružinami 7. Stranové výkyvy předních čelistí omezuje průchodný čípek 6, který přidržuje čelist pomocí pružiny u štítu. Stejnou, co nejmenší vzdálenost mezi brzdovým obložením a pracovní plochou brzdového bubnu, která by se zvětšovala opotřebením brzdového obložení, zajišťují samostavitelné klíče brzdových čelistí (obr. 162). Brzdová čelist unáší s sebou při pracovním zdvihu obdélníkovým otvorem ve stojině čelisti (obr. 160, pozn. 8) čep suvné tyčky samostavitelného klíče 2 (obr. 162). Jakmile zanikne tlak v brzdovém válečku, přitáhnou pružiny brzdové čelisti zpět jen o vůli mezi čepem suvné tyčky a obdélníkovým otvorem ve stojině čelisti (viz obr. 162 vpravo), protože suvná tyčka 2 je blokována proti zpětnému posuvu páčkou 3 a pružinou 4. Suvná tyčka je vedena v držáku samostavitelného klíče, který je přinýtován ke štítu brzdových čelistí.

Obr. 158. Brzdový váleček předního kola

1 - těleso brzdového válečku; 2 - odvzdušňovací šroub; 3 - krytka odvzdušňovacího šroubu; 4 - píst s těsnicí manžetou; 5 - těsnicí zátka brzdového válečku

Obr. 159. Brzdový váleček zadního kola

1 - těsnicí zátka brzdového válečku; 2 - píst s těsnicí manžetou; 3 - odvzdušňovací šroub; 4 - těleso brzdového válečku; 5 - krytka odvzdušňovacího šroubu

Obr. 160. Brzda Duplex (přední levá)

1 - brzdový váleček; 2 - píst; 3 - těsnicí manžeta; 4 - zátka-prachovka; 5 - brzdová čelist; 6 - stranové upevnění čelisti; 7 - zpětná pružina; 8 - samonatáčecí výstředník brzdové čelisti; 9 - spojovací trubka brzdových válečků

Obr. 161. Brzda Simplex (zadní levá)

1 - dvojčinný brzdový váleček; 2 - písty; 3 - těsnicí manžeta; 4 - pryžová zátka; 5 - brzdová čelist; 6 - rozpěrka ruční brzdy; 7 - lano ruční brzdy; 8 - samonatáčecí výstředník brzdové čelisti; 9 – zpětná pružina

Obr. 162. Samostavitelný klíč brzdových čelistí

1 - držák klíče; 2 - suvná tyčka s unášecím čepem; 3 - blokovací páka; 4 - pružina blokovací páky; 5 - přední klíč; 6 - zadní klíč

Obr. 163 Označení předních brzdových válečků Duplex

1 - barevné označení; 2 - ofrézovaný výstupek pravého brzdového válečku

 

Tím je stále zajištěna minimální vzdálenost mezi brzdovým obložením a brzdovým bubnem a opotřebení brzdového obložení se neprojeví prodloužením mrtvého chodu brzdového pedálu.

 

Upozornění :

Samostavitelné klíče se mohou během delšího stání stálým tahem vratných pružin brzdových čelistí posunout zpět z nastavené polohy a tím se okamžitě zvětší mrtvý chod brzdového pedálu. Výrobce proto doporučuje na začátku jízdy (pokud byl vůz delší dobu v klidu, např. přes noc) prudce asi třikrát sešlápnout brzdový pedál. Tím samostavitelné klíče nastaví brzdové čelisti opět do optimální polohy a brzdový pedál získá zase minimální mrtvý chod. Samozřejmě musíme dát pozor, abychom intenzívním brzděním neohrozili vozy jedoucí za námi.

Brzdové ústrojí zadních kol (obr. 161) se liší od předních především dvojčinným brzdovým válečkem 1. Dolní konce brzdových čelistí se opírají o pevnou opěrku, přinýtovanou ke štítu brzdových čelistí. Přední brzdové čelisti zadních kol (po směru jízdy) jsou shodné s brzdovými čelistmi předních kol. Zadní brzdové čelisti zadních kol 5 mají na úběžné straně o jednu třetinu zkrácené brzdové obložení a z vnitřní strany jsou na nich otočně připevněny hlavní páky ruční brzdy, ovládané lanem ruční brzdy 7. Hlavni páka se na svém horním konci pod zakotvením opírá o rozpěrku 6, kterou se přenáší pohyb na přední brzdovou čelist. Zadní brzdové čelisti zadních kol nejsou vzhledem k hlavní páce ruční brzdy zaměnitelné pro obě strany vozu. Brzdové čelisti zadních kol nemají přídržné čípky proti bočnímu pohybu jako čelisti předních kol (viz obr. 160, pozn. 6), jsou pouze přidržovány v klidové poloze dvěma zpětnými, vinutými pružinami, z nichž horní je shodná s pružinami předních brzdových čelistí, dolní zpětná pružina čelistí 9 je podstatně kratší. Obě pružiny jsou zaklesnuty v otvorech brzdových čelistí z vnitřní strany čelistí.

 

12.1.2 Ruční brzda

Ruční brzda ovládá pouze brzdové čelisti zadních kol, a to zatažením ruční páky, umístěné mezi předními sedadly.

Polohu ruční páky zajišťuje západka na rohatce. Síla se přenáší ocelovými lany (obr. 164) na hlavní páku, otočně připevněnou na zadní brzdové čelisti (obr. 165). Hlavní páka se opírá o rozpěrku, která přenáší pohyb na přední brzdovou čelist.

Obr. 164. Lanovod ruční brzdy Obr. 165. Čelisťová brzda pravého zadního kola Obr. 166. Seřizovací matice ruční brzdy

 

12.2 Údržba brzd

Každých 5 000 až 6 000 km

1. Kontrola výšky hladiny brzdové kapaliny v zásobní nádrži (nejnižší a nejvyšší přípustnou hladinu určuje vylisovaná drážka na obvodu nádobky svou dolní a horní hranou 10 - viz obr. 155).

Kontrola upevnění a těsnosti hadiček od zdvojené zásobní nádobky k dvouokruhovému, hlavnímu brzdovému válci.

2. Kontrola funkce brzd; kontroluje se účinnost, zda netáhnou na stranu, mrtvý chod brzdového pedálu (viz kap. 12.3.3), popř. odvzdušnění brzd (viz kap. 12.3).

3. Kontrola těsnosti všech spojů brzdového potrubí, zda se potrubí nebo brzdové hadičky neodírají o části podvozku.

4. Seřídit ruční brzdu tak, aby ruční páka byla napevno zatažena na pátém zubu pojistného segmentu.

Ruční brzda se seřizuje maticí M 8 na vahadle lan ruční brzdy (obr. 166).

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat:

a) brzdovým hadičkám vpředu i vzadu,

b) brzdovému potrubí od hlavního brzdového válce k pravému kolu na místě, kde prochází mezi pomocným rámem a zadním krytem válců,

c) brzdovému potrubí obou zadních kol blízko patky teleskopického tlumiče.

 

Každých 15 000 až 20 000 km

1. Stejné kontrolní úkony jako po 5 000 km.

2. Sejmout brzdové bubny (viz kap. 8.3.2). Zkontrolovat stav pracovní plochy brzdových bubnů, popřípadě ji opravit (viz kap. 12.8) a zkontrolovat stav a tloušťku brzdového obložení. Sklovitě lesklé plochy na povrchu obložení obrousit hrubým smirkovým plátnem, promaštěné, nebo příliš opotřebené brzdové obložení vyměnit (viz kap. 12.8).

3. Vyčistit a zkontrolovat funkci samostavitelných klíčů brzdových čelisti (viz kap. 12.3.2). Kontrolovat, popřípadě dotáhnout upevnění brzdových válečků.

4. Kontrola kvality brzdové kapaliny. Při její snížené kvalitě brzdový systém vypláchnout a brzdovou kapalinu vyměnit (viz kap. 12.4). Současně s brzdovou kapalinou je vhodné vyměnit všechny pryžové manžety a prachovky brzdového systému, zejména jsou-li již nabobtnalé dlouhodobým působením zestárlé kapaliny.

Podle doporučení výrobce se mají jednotlivé brzdové hadičky a trubky vyměnit, i přes mnohem vyšší dosahovanou životnost, nejdéle v těchto časových lhůtách:

Po pěti letech:

2 přední a 2 zadní brzdové hadičky, obě brzdové trubky od zadních hadiček k zadním kolům, 1 dlouhou podélnou trubku od hlavního brzdového válce k rozvodovce pro zadní kola (je ze dvou kusů, spojená za předním příčným nosníkem karosérie) jen u vozů vyrobených do konce r. 1978,

po deseti letech:

všechny ostatní brzdové trubky (po kontrole s možnou výjimkou spojovacích trubek předních brzdových válečků kol uvnitř štítů brzd), neboť i pres zdánlivý dobrý stav může být některá z trubek silněji narušená korozí, zejména u vozů, které jezdí i v zimě.

 

12.3 Seřizování brzd

12.3.1 Odvzdušnění brzd

Princip odvzdušnění brzd záleží v tom, že opakovaným tlakem na pedál se vytlačí ze systému kapalina, jež s sebou unáší i vzduch, který vnikl do brzdového systému. Kapalina se vytlačí ven odvzdušňovacími šrouby u jednotlivých brzdových válečků kol. Aby bylo odvzdušnění dokonale provedeno, je nutno dodržet tento postup:

a) Doplnit a během odvzdušňování dolévat brzdovou kapalinu v zásobní nádrži, jinak se může znovu nasát do brzdového systému vzduch. Nedoplňuje se kapalinou právě vytlačenou z brzd, která je zpěněná vzduchem. Tu lze opět použít až po ustálení.

b) Odvzdušnění se začíná na kole nejvzdálenějším od hlavního brzdového válce v pořadí:

- pravé zadní kolo,

- levé zadní kolo,

- pravé přední kolo,

- levé přední kolo,

- hlavní brzdový válec.

c) Stáhne se ochranný kryt (čepička) z odvzdušňovacího šroubu 1 (obr. 167), odvzdušňovací šroub se očistí, nasadí se na něj hadička, (obr. 168) a speciální trubkový klíč. Druhý konec hadičky se zasune do průhledné nádobky naplněné zčásti kapalinou. Konec hadičky musí být v kapalině stále ponořen; nádobka by měla být položena výše než odvzdušňovací šroub.

Obr. 167. Štít brzdových čelistí, zadní pravá strana

1 - odvzdušňovací šroub; 2 - trubka k brzdovému válečku

Obr. 168. Odvzdušňování brzd

 

d) Trubkovým klíčem se povolí odvzdušňovací šroub asi o jeden závit a pomocník sešlápne rychle pedál až k podlaze a pomalu jej uvolní. Sešlápnutí několikrát opakuje, až přestanou z hadičky unikat vzduchové bubliny. Pak se odvzdušňovací šroub utáhne.

e) Jsou-li odvzdušněna všechna kola, doplní se zásobní nádrž kapalinou a překontroluje se, popř. seřídí mrtvý chod brzdového pedálu (viz odst. 12.3.3). Brzdy by měly být plně zabrzděny nejdále v polovině chodu brzdového pedálu. Nedosáhne-li se ani potom zkrácení chodu pedálu, je nutno hledat závadu v brzdovém systému (viz kap. l9).

Postup odvzdušnění dvouokruhových brzd je stejný, pořadí odvzdušnění jednotlivých kol je totéž jako pod bodem b, jen s tím rozdílem, že lze odvzdušňovat podle potřeby každý okruh samostatně, např. při výměně brzdové trubky k zadnímu kolu stačí odvzdušnit pouze zadní kola. Pokaždé je však třeba nastavit mechanický spínač kontrolky poruchy brzd (viz kap. 12.7).

 

12.3.2 Seřízení a oprava samostavitelných klíčů brzdových čelistí

Snížení účinnosti brzd mohou způsobit zarezivělé suvné tyčky 2 v držácích samostavitelných klíčů (obr. 162). Zarezivělé suvné tyčky kladou brzdovým čelistem značný odpor a spotřebují většinu energie určené pro rozevření brzdových čelistí. Naopak, nezůstávají-li suvné tyčky zablokovány v nastavené poloze a posunují-li se ihned po zaniknutí tlaku v brzdovém válečku kola zpět, prodlouží se značně mrtvý chod brzdového pedálu.

a) Pracovní postup je podle kap. 12.6, body 1 až 2.

b) Dolní konec blokovací páčky 3 se stlačí proti pružině 4 (na obr. 162 směrem napravo), suvná tyčka 2 se vytlačí z držáku samostavitelného klíče 1 a z držáku se vyjme blokovací páčka 3 a pružina páčky 4.

c) Jemným smirkovým plátnem se přeleští suvná tyčka, otvory pro suvnou tyčku v držáku a blokovací páčka. Překontroluje se pevnost přinýtování držáku ke štítu brzdových čelistí a zda není tlačná tyčka vymačkaná. Zkorodovaná pružina 4 se vymění (může mít snížený tlak).

d) Před zpětnou montáží se díly samostavitelného klíče lehce potřou řídkým olejem a přezkouší se, zda se suvná tyčka lehce, bez zadrhávání posouvá v držáku. Pak je možno samostavitelný klíč smontovat dohromady.

Při správné funkci samostavitelného klíče se musí dát suvná tyčka lehkým tlakem posunout (podle obr. 162 směrem doprava), avšak ani silným tlakem či poklepem se nesmí vrátit zpět. Chceme-li tlačnou tyčku vrátit zpět, stačí blokovací páčku vychýlit podle bodu b.

 

12.3.3 Nastavení mrtvého chodu brzdového pedálu

a) Uvolni se pojistná matice M 8 na tlačné tyči 14 (viz obr. 155) hlavního brzdového válce. Pootáčením šestihranem na tlačné tyči (ukončeným nákružkem pro pryžovou prachovku) vhodným směrem se tlačná tyč zkrátí nebo prodlouží na potřebnou délku.

Vůle mezi tlačnou tyčí 14 a pracovním pístem 11 (viz obr. 155) má být nejméně 0,5 mm. Na šlapce brzdového pedálu je pak vůle asi 5 mm, nejsou-li nadměrně vymačkány čepy a otvory pro čepy v převodné páce brzdového pedálu.

b ) Po seřízeni je nutno si ověřit, zda se píst vrací zpět až na doraz k pojistce 13 (viz obr. 155), jinak vzniká nebezpečí, že těsnicí manžeta pístu 8 neodkryje úplně v klidové poloze (tj. po uvolnění brzdového pedálu) odtokový otvor, v brzdovém systému zůstává neustále tlak a po několikerém zabrzdění zůstanou brzdy zablokovány.

e) Obdobně se postupuje při nastavení vůle mezi tlačnou tyčí a pístem dvouokruhového hlavního brzdového válce. Pokud se oba písty 2 a 3 (obr. 157) nevrátí po odbrzdění bezpečně do klidové polohy, kuličky neotevřou uzavírací ventily 6, v pracovním prostoru před oběma písty neklesne úplně tlak a po několikerém zabrzdění zůstanou brzdy zablokovány.

 

12.3.4 Seřízení ruční brzdy

je popsáno v kap. 12.2, bod 4.

12.4 Výměna brzdové kapaliny

Brzdová kapalina stárne vlivem tepla, kterým je ohřívána v brzdových válečcích kol během brzdění, nasycuje se vodou a je též postupně znehodnocována rozleptanými pryžovými součástmi brzdového systému mimo další faktory, které mají vliv na její stárnutí. Stárnutí kapaliny se projevuje jejím zakalením a houstnutím, a proto je nutno ji po určitém období vyměnit za novou.

Počet ujetých km nebo časový interval pro výměnu brzdové kapaliny nelze přesně určit, jak ukázaly zkoušky v dlouhodobém provozu. Vždy je však třeba brzdovou kapalinu vyměnit nejdéle, po dvou letech bez zřetele k počtu ujetých km. K vytlačení staré kapaliny (a tím současně k vypláchnutí brzdového systému) je nejlépe použít čerstvé kapaliny i za cenu určité ztráty. Je však jistota, že v systému nezůstanou zbytky výplachové tekutiny, které by mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnou funkci brzd.

Pracovní postup je obdobný jako při odvzdušňování brzd (viz kap. 12.3.1, bod a až e), jen s tím rozdílem, že hadička nesmí být ponořena do kapaliny v nádobce, aby se po opětném uvolnění stará znečištěná kapalina nenasávala zpět.

Dále na rozdíl od postupu v kap. 12.3.1 pod bodem d po každém sešlápnutí brzdového pedálu neuvolní pomocník brzdu dříve, dokud neutáhneme odvzdušňovací šroub. Před dalším povolením odvzdušňovacího šroubu sešlápne pomocník několikrát rychle za sebou brzdový pedál, aby dosáhl odporu na pedálu. Potom stlačí pedál a následuje opětné povolení odvzdušňovacího šroubu. Protlačování kapaliny se ukončí tehdy, až z hadičky vytéká čistá, nová kapalina. Nezapomeneme přitom neustále doplňovat úbytek kapaliny v zásobní nádobce.

Poznámka: Popsaný postup je určen pro zručné amatéry a je časově dosti náročný. Kvalitní provedení závisí na pečlivosti a "souhře" pomocníka a mechanika. Moderní opravny jsou vybaveny speciálním zařízením pro výměnu brzdové kapaliny, na němž je výměna kvalitně provedena během několika minut.

 

12.5 Demontáž, montáž a oprava hlavního brzdového válce

1. Hlavní brzdový válec jednookruhový

a) Uvnitř vozu se odjistí a vytáhne čep spojující pedál s tlačnou tyčí hlavního válce, uvnitř motorového prostoru se uvolní kabely spínače brzdového světla. (pozor na zkrat, jeden kabel je stále pod proudem), vyšroubuje se průchozí šroub, včetně spínače, který upevňuje rozvodku brzdového potrubí, odšroubují se dvě matice M 6 na přírubě brzdového válce (viz obr. 156), opatrně se odtáhne rozvodka s trubkami a vyjme se hlavní válec.

b) Z hlavního válce se stáhne ochranná manžeta tlačné tyče, vyjme se drátěná pojistka 13 (viz obr. 155), která omezuje zdvih pístu, a z válce se vytáhnou píst s prstencovou manžetou 12, těsnicí manžeta, pružina a ventil.

c) Sestava hlavního válce je dobře patrna z obr. 155. Výměna manžet a oprava dílu hlavního válce se dělá stejným způsobem jako u brzdového válečku kola. Po zpětné montáži hlavního válce do vozu se seřídí vůle brzdového pedálu na tlačné tyči (viz kap. 12.3.3, body a a b).

 

2. Hlavní brzdový válec dvouokruhový

a) Upevnění dvouokruhového hlavního brzdového válce je stejné jako jednookruhového (viz obr. 156). Proto i vymontování a zpětná montáž jsou podobné. Odpojí se navíc trubka zadního brzdového okruhu a vyjme se současně zásobní nádobka z držáku, jinak by po odpojení dvou hadiček od hlavního válce vytekla ze zásobní nádobky kapalina.

b) Vymontovaný hlavní brzdový válec (obr. 157) se upne do svěráku. Z čela u pístu 3 se sejme plechová krytka (je připevněna čtyřmi výstupky, zahnutými do drážky na povrchu tělesa 1) a vyšroubují se dvě závitové zátky s hrdly 7 přívodu zásobní kapaliny. Po obrácení tělesa hlavního válce komorami pro uzavírací ventily 6 směrem dolů vyklepneme opatrně z komor oba ventily 6 a obě ocelové kuličky. Naposled vytáhneme z pracovního prostoru tělesa válce oba písty s vinutými pružinami. Každý píst je těsněn v pracovním prostoru dvěma kruhovými, pryžovými manžetami o rozměru ø 19 x 9 x 5 mm. Oba zpětné ventily lze vyjmout z tělesa hlavního válce po vyšroubování zátek 4 a 5 výstupu tlakové kapaliny.

c) Před zpětným sestavením hlavního brzdového válce vyčistíme, popřípadě opravíme jednotlivé díly obdobně jako v kap. 12.6.5. Písty hlavního brzdového válce nejsou zaměnitelné.

Po zamontování hlavního brzdového válce do vozu se nastaví vůle mezi tlačnou tyčí a pístem 3 (viz kap. 12.3.3, body a a b).

Poznámka: Při sestavování hlavního brzdového válce je nutno dodržet čistotu a šetrné zacházení se všemi díly, hlavně s díly z pryže.

 

12.6 Demontáž, montáž a oprava brzdových válečků kol

1. Pracovní postup je stejný jako v kap. 8.3.2, body a a b.

2. U brzd předních kol (viz obr. 160) se uvolní pružiny na čípkách 6, omezujících boční pohyb čelistí, a to pootočením vnější opěrné podložky o 90°. Pomocí jednoúčelových kleští (viz obr. 169) se vyvěsí vratné pružiny brzdových čelistí. Kleště se zaklesnou do pomocných otvorů na koncích čelistí a stisknutím kleští se čelisti rozepnou nejdříve dole, a pak nahoře jen tolik, aby konce čelistí šly vyjmout z brzdových válečků (popř. z dolní opěrky čelistí). Větší rozevření čelistí je nežádoucí, aby se nenatáhly vratné pružiny (viz obr. 170).

Obr. 169. Kleště pro montáž brzdových čelistí Obr. 170. Montáž brzdových čelistí pomocí speciálních kleští

U zadní čelisti se vyvěsí oko lana ruční brzdy z háku hlavní páky ruční brzdy. Nebudou-li se brzdové válečky rozebírat, sejmou se opatrně brzdové čelisti ze štítů tak, aby nevypadly písty z brzdového válečku, jinak by bylo nutno brzdy odvzdušnit. Nejlépe je převázat brzdový váleček přes tlačné čepy se zářezy motouzem nebo vázacím drátem.

3. Odpojí se trubka 2 (viz obr. 167), zašroubovaná průchodným šroubem v brzdovém válečku vně štítu brzdových čelistí. Vyšroubuje se jeden šroub M 6 vně štítu brzdových čelistí, upevňující brzdový váleček ke štítu, a brzdový váleček se ze štítu vyjme.

4. Z brzdového válečku se vytáhne těsnicí pryžová zátka a pístek (popř. dva pístky v zadních kolech), z jehož drážky se vyvlékne prstencová těsnicí manžeta.

5. Kovové součástí brzdového válečku se umyjí lihem, zoxidované písty a vnitřek brzdového válečku se očistí tvrdým dřívkem, ořezaným jako škrabák. Nakonec se vyleští povrch pístků a pracovní plocha uvnitř brzdového válečku lapovací pastou, nanesenou na kousku tvrdé plsti. Součásti se znovu omyjí lihem a dobře se osuší. Zůstanou-li po úpravě uvnitř brzdového válečku na pracovní ploše podélné rýhy nebo prohlubně, musí se brzdový váleček vyměnit za nový. Nepatné stopy po oxidaci na povrchu pístů nevadí. Písty se lehce potřou ricinovým olejem. Těsnicí manžety se namočí do brzdové kapaliny a jednotlivé díly brzdového válečku se složí dohromady ve správném pořadí.

6. Před zpětnou montáží válečku na štít se přihne trubka brzdového potrubí do otvoru v brzdovém válečku tak, aby průchozí matice trubky šla lehce prsty zašroubovat nejméně do třetiny závitu v brzdovém válečku. To platí pro všechny obdobné spoje brzdového potrubí. Závit na průchozí matici je velmi jemný a může se špatným nasazením snadno poškodit.

Samostavitelné klíče brzdových čelistí se nastaví co nejdále zpět (viz kap. 12.3.2, bod b), aby šly přes namontované čelisti nasadit brzdové bubny. Další postup zpětné montáže je obrácený, viz odst. 3, 2 a i této kapitoly a kap. 8.3.2; bod c. Naposled se brzdy odvzdušní (viz kap. 12.3.1, bod a až c).

 

12.7 Nastavení spínače kontrolky poruchy brzd

Dvouokruhové brzdy jsou vybaveny kontrolní svítilnou, která signalizuje poruchu některého z brzdových okruhů (viz kap. 12.1.1 Hlavní brzdový válec dvouokruhový). Jak je popsáno, páka bokem svého klínovitého profilu posune tlačnou tyčku mechanického spínače a tím se uzavře elektrický obvod kontrolní svítilny, která se rozsvítí. Po odstranění poruchy se vrátí tlačná tyčka do původní polohy pouhým zatlačením na opačný konec tlačné tyčky, který vyčnívá z pravé strany mechanického spínače a kontrolka musí zhasnout.

Pokud bychom zjistili, že kontrolka poruchy brzd se rozsvítila, aniž by byl znatelně delší mrtvý chod brzdového pedálu, pak jsme nejspíše nějakým způsobem (manipulací s kobercem, při čištění podlahy u pedálů apod.) posunuli tlačnou tyčku spínače, kterou vrátíme do původní polohy. Správnou polohu spínače vzhledem k dráze páky zjistíme takto:

1. Vyřadíme z činnosti jeden z brzdových okruhů, tj. simulujeme poruchu brzd tak, že uvolníme např. jeden odvzdušňovací šroub zadního brzdového válečku jako při odvzdušňování (viz kap. 12.3.1).

2. Sešlápneme brzdový pedál, jehož dráha bude značně prodloužená. Ve dvou třetinách dráhy pedálu se musí rozsvítit kontrolka poruchy brzd. Odchylku odstraníme přihnutím plechového držáku mechanického spínače.

3. Odvzdušníme brzdu pouze toho kola, kde byl uvolněn odvzdušňovací šroub brzdového válečku. Tlačnou tyčku spínače vrátíme do základní polohy.

Kontrolu správné funkce mechanického spínače je nejlépe dělat při opravě brzd, neboť si tím ušetříme odvzdušňování brzd.

 

12.8 Výměna brzdového obložení a oprava brzdových bubnů

Brzdové obložení je na brzdových čelistech nalepeno speciálním lepidlem, vytvrzeným za tepla v peci. Poškozené nebo opotřebené brzdové obložení je proto nutno vyměnit včetně celé čelisti. (Pracovní postup je popsán v kap. 12.6, body 1 až 2.) Čelisti s opotřebeným obložením lze vyměnit ve specializovaných opravnách za čelisti s nově nalepeným obložením.

1. Podle výrobce je možno opotřebit brzdové obložení až na 1 mm tloušťky jen u brzdových čelistí jím dodávaných. U brzdových čelistí s opakovaně nalepovaným obložením doporučuje výrobce opotřebit brzdové obložení maximálně na 1,5 mm tloušťky. Také při použití brzdových bubnů se zvětšeným průměrem pracovní plochy na ø 201 mm (viz kap. 12.8.2) nemá být opotřebení brzdového obložení větší než na 1,5 mm tloušťky.

Obr. 171. Úprava konce brzdového obložení

 

Sklovité plošky na povrchu brzdového obložení obrousíme hrubým smirkovým plátnem. Pokud mají brzdy sklon k zablokování na začátku brzdění, upravíme obložení na náběhových koncích brzdových čelistí podle obr. 171 opilováním hrubým pilníkem.

Brzdové obložení zamaštěné tukem nebo brzdovou kapalinou lze do určité míry odmastit perchlorethylenem nebo nitroředidlem. Pokud je zamaštěné obložení pouze u jednoho kola, je vhodné jednu brzdovou čelist s odmaštěným obložením vyměnit za suchou čelist (pokud má zhruba stejně opotřebené obložení) na druhé straně téže nápravy a na stejném místě, tj. vpředu nebo vzadu po směru jízdy. Tím, se zachová stejný brzdný účinek u obou kol téže nápravy a dalším provozem se brzdové obložení stejnoměrně vysuší.

Poznámka: V žádném případě nevysoušíme zamaštěné brzdové obložení plamenem, např. opalovací lampou, autogenem apod. Takovým zásahem se může spálit povrchová vrstva brzdového obložení a také přílišným teplem porušit nalepení obložení na brzdové čelisti a tím hrubě ohrozit účinnost brzd.

2. Oprava pracovní plochy brzdového bubnu

Vydřená pracovní plocha brzdového bubnu, nebo deformovaná dlouhodobým provozem, se opraví přesoustružením nebo přebroušením. Opracovaný povrch musí být hladký, beze stop po nástroji. Kvalita povrchu Ra = 1,6 µm. Průměr pracovní plochy se může zvětšit max. na 202 mm, jinak se brzdový buben vymění. Aby se vyloučila házivost pracovní plochy po obrobení, upíná se brzdový buben i s nábojem za kužel náboje na vhodný kuželový trn. Může se použít vyřazený čep zadního náboje, který nesmí házet.

Poznámka: Brzdy jsou jednou z nejdůležitějších skupin vozu, a proto sebemenší zjištěnou závadu na nich neprodleně odstraníme. Jakékoli zásahy do brzdového ústrojí je nutno předem pečlivě uvážit, všechny díly pozorně překontrolovat a při práci (hlavně na vnitřním ústrojí hlavního brzdového válce a brzdových válečcích kol a na obložení) dbát na naprostou čistotu.

[Nahoru] [Obsah] [Index]