4 Všeobecné pokyny pro montážní práce

Při montážních pracích je nutno se řídit těmito pokyny:

a) Aby bylo možno jednotlivé skupiny opravovat, jsou jednotlivé díly, sestavené ve skupiny, vzájemně spojovány převážně šrouby, v několika případech kolíkem, nebo u spojení, kde se nevyžaduje funkční pevnost spoje, ale naopak jeho poddajnost, jsou díly spojeny pružinou, pružnými sponami apod. Mají-li mít spojovací díly, tj. šrouby, vícenásobnou použitelnost, musí se k jejich povolování a utahování používat vhodných nástrojů. Není-li po ruce vhodný klíč, zásadně nelze použít např. k uvolnění matice plochého sekáče. Nejenže se poškodí šestihran zmíněné matice, ale bočními nárazy se může poškodit šroub, aniž bychom to zjistili. Šroub se může uvolnit později úplně a způsobit tak vážnou poruchu.

Při utahování šroubů se zářezem v hlavě šroubu se nevystačí s jedním šroubovákem, je nutno použít vždy šroubováku a přiměřeně širokým a tlustým pracovním břitem. Nevhodným šroubovákem se utrhnou hrany zářezu a šroub pak musí být odvrtán.

Pevně naražené součásti, jako čepy, hřídel, ložiska apod., se v žádném případě nevyrážejí přímými údery kladivem, ale pokud je nelze vylisovat pod lisem, vyrážejí se prostřednictvím vhodného trnu, trubky apod. Přímými údery na součást se její konec naklepe tak, že nejde vyrazit vůbec. U ložisek se poškodí dráha pro kuličky a ložiska jsou v dalším provozu přinejmenším hlučná.

b) Během demontáže skupiny si bedlivě všímáme polohy a pořadí dílů, v jakém je snímáme. Složitější úseky si napoprvé raději schematicky nakreslíme, nebo k sobě přiléhající díly označíme na nepracovních plochách barvou, ryskou, důlčíkem apod. Značně se tím usnadní zpětná montáž skupiny.

c) Po rozebrání skupiny se díly umyjí v technickém benzínu. Nepoužívejte motorový benzín, který obsahuje jedovaté olovnaté složky, poškozující pokožku. Těsnicí tmel a součásti brzdového systému se umyjí v lihu. Těsně před zpětným sestavením skupiny se překontrolované, popř. opravené díly opět umyjí v čistém benzínu, resp. v lihu, a jejich pracovní plochy se namažou takovým mazivem, jakým jsou mazány v provozu. Pro utěsnění ploch dělených skříní, vík apod. je nejlépe použít šelaku rozpuštěného v lihu. Šelak se nanáší na plochu štětečkem v tenké vrstvě. V okolí závitů, pracovních ploch a ložisek se nanese jen tolik šelaku, aby jeho přebytek po stažení těsněných ploch do uvedených míst nezatekl a nezpůsobil tak poruchu.

 

4.1 Běžné a speciální nářadí

Pro složitější montážní práce (s výjimkou údržby, kde se vystačí s nářadím dodaným k vozu) je zapotřebí nejméně:

1 sada plochých otevřených oboustranných klíčů a otvorem klíče od 6 do 24 mm,

1 sada očkových oboustranných klíčů a otvorem klíče od 8 do 22 mm,

1 sada nástrčkových klíčů typu Gola, s vyměnitelnými nástavci různých délek a vratidlem se západkou (ráčna); očkové a nástrčkové klíče nepoškozují matice a hlavy šroubů a jsou výhodné pro práci na nepřístupných místech skupin,

1 kovaný, trubkový nebo očkový klíč 36 mm (na matice nábojů kol a setrvačníku),

1 hasákové kleště typu Siko,

1 kleště na Seegerovy pojistky vnitřní,

1 kleště na Seegerovy pojistky vnější, šroubováky různých velikostí,

1 kladivo asi 350 g,

1 kladivo asi 1 500 g,

1 dřevěná palička.

 

Speciální nářadí a nástroje, pokud jsou k práci nutné, jsou vždy uvedeny v příslušné kapitole. Rozebrání některých dílů vyžaduje speciální zařízení. Většinu z nich si může zručný opravář zhotovit podle náčrtků, uvedených na příslušném místě v jednotlivých kapitolách, popř. záleží na důvtipu opraváře, jak je nahradit dostupným univerzálním zařízením. Opravny, značkové kluby sdružující majitele vozů Trabant i zájemci z řad jednotlivců si mohou všechny v příručce uvedené speciální nástroje a přípravky objednat v prodejnách Mototechny s náhradními díly vozu Trabant.

 

4.2 Utahování šroubových spojů

Síla, kterou je nutno utáhnout jednotlivé šroubové spoje, je dána zásadně rozměry a použitým materiálem utahovaného šroubu. Potřebný utahovací moment je uváděn v N.m. Utahovacího momentu 1 N.m se dosáhne, působí-li se silou 1 N na páku o délce ramena 1 m.

U běžných ocelových šroubů zaručené obchodní jakosti, které se používají pro automobily, uvádíme v tab. I informativně velikosti utahovacího momentu. Sílu potřebnou pro utažení běžných šroubů zkušený opravář pozná. Někdy je však konstruktér nucen zvolit vzhledem k určitým obtížím řešení (např. při nedostatku místa) pevnější druh šroubového spojení, než zaručuje rozměr šroubu normální jakosti, nebo naopak snížit míru utažení šroubového spoje se zřetelem k možné deformaci utahovaného dílu.

Tab. I

Šroub Utahovací moment (N.m)
M 6 4,9 až 6,8
M8 10,8 až 15,7
M 10 21,6 až 31,5
M 12 36,3 až 53
M 14 58,8 až 78,5

 

V takovém případě se nemůže ani zkušený opravář spoléhat na svůj cit pro utahování a musí použít speciálního momentového klíče, na jehož číselníku lze odečíst hodnotu momentu (N.m) určenou výrobcem k utahování určitých druhů šroubových spojů. Momentové klíče jsou konstruovány na několika principech. Momentový klíč (obr. 35) vyvinutý přímo výrobcem pracuje na principu torzní tyče. V závislosti na úhlu zkroucení tyče je cejchována stupnice, na níž se odečítá velikost krouticího momentu, rozsah číselníku je 80 N.m. Použité závlačky se nahrazují novými, pojistných plechů pro pojištění matic lze použít znovu, jestliže mají ještě dostatečně velkou část nepoužité plochy k zajištění.

 

4.3 Hodnoty utažení důležitých spojů

jsou uvedeny v tab. II

Tab. II

Spoj Rozměr Počet kusů Utahovací moment (N.m)
Motor
Matice závrtného šroubu hlavy válců M 10 8 41
Matice závrtného šroubu upevňovací příruby válce M 8 8 27,5
Šroub půlek klikové skříně M 10 6 34,3
Šroub půlek klikové skříně M 8 8 19,6
Matice závrtného šroubu kolena výfukového potrubí M 8 4 22,6
Šroub vačky přerušovače M 8 1 11,8
Matice závrtného šroubu příruby karburátoru M 8 2 19,6
Centrální matice setrvačníku M 24 x 1,5 1 127 až 147
Centrální matice řemenice na klikovém hřídeli M 24x 1,5   78,5 až 98,1
Převodovka
Šroub půlek skříně převodovky M 8 16 31,4
Šroub půlek nosiče satelitů M 8 6 31,4
Matice závrtného šroubu příruby motoru M 8 4 31,4
Matice závrtného šroubu příruby spouštěče M 12 2 47 až 49,1
Matice závrtného šroubu zadního držáku poháněcího ústrojí M 8 2 31,4
Matice šroubu pomocného rámu M 10 6 41
Řízení
Upevňovací šroub skříně řízení M 12 2 49,1
Korunová matice hlavní páky řízení M 14 x 1,5 1 68*)
Korunová matice kulového kloubu spojovacích tyčí M 10 x 1 4 37,3 až 39*)
Přední náprava
Matice horního rejdového čepu   M 12 x 1,5 2 47
Matice dolního rejdového čepu M 14 x 1,5   63,8*)
Korunová matice čepu pružného pouzdra předního listového pera M 14 x 1,5 2 63,8*)
Matice čepu kyvného ramena M 10 4 41,2
Matice šroubu pružného pouzdra kyvného ramena u pomocného rámu M 12 x 1,5 4 49
Přední náprava
Korunová matice čepu náboje kola M 24 x 1,5 2 127 až 147*)
Matice upevňovacího šroubu textilního pásu M 8 4 13,7
Zadní náprava
Korunová matice čepu náboje kola M 24 x 1,5 2 127 až 147*)
Šroubové upevnění kyvného závěsu ke karosérii M 12 x 1,5 4 54 až 59
Kola 
Matice šroubu pro diskové kolo M 12 x 1,5 16 63,8 až 73,5
Vozová pera
Matice šroubu pro třmen předního pera M 12 x 1,5 4 + 4 68 až 78,5
Šroub pro třmen zadního pera M 12 x 1,5 4 68 až 78,5
*) Dále až k nejbližšímu otvoru pro závlačku.

[Nahoru] [Obsah] [Index]