9 Zadní náprava

9.1 Popis

Geometrie zadní nápravy
Sbíhavost zadních kol:
nezatížený vůz 1 mm ± 3 mm
zatížený vůz 0 mm ± 3 mm
Odklon kola:
nezatížený vůz (měřeno na vnější hraně disků kol) 4°30' ± 30' 28 mm ± 3 mm
zatížený vůz -2° ± 30' 0 mm ± 3 mm

Zadní náprava (obr. 141) je řešena jako rozvidlené úhlové rameno 7 (vlečený trojúhelníkový závěs) pro každé kolo. Na vrcholu trojúhelníku je ve dvou kuličkových ložiskách 6206 otočně uložen čep náboje kola 10, který je k čepu přitažen maticí. Na komoře ložisek je přinýtován štít brzdových čelistí.

Podélné a příčné rameno trojúhelníkového závěsu je na protilehlém konci uloženo v pryžových kroužcích na výztuhách samonosné karosérie (viz obr. 144). Závit M 12 x 1,5 uprostřed misky slouží pro připevnění úhlových ramen pomocí vydutých podložek, které pružně připevňují rameno prostřednictvím pryžových kroužků ke karosérii. Spojnice upevňovacích výztuh pro kyvná ramena je pak osou, kolem níž závěs kýve.

Zadní náprava je odpružena příčným listovým perem, upevněným uprostřed na lůžku karosérie dvěma třmeny (viz obr. 146). Na obou koncích se pero opírá o pryžové bloky 8 (viz obr. 141) s navulkanizovanými ocelovými podložkami, připevněné na rozvidleném úhlovém ramenu. Výkyv ramen směrem nahoru omezují pryžové dorazové špalíky na spodku karosérie proti peru, směrem dolů teleskopické tlumiče svým největším zdvihem (viz obr. 152).

Dvojčinné teleskopické tlumiče jsou na dolním konci připevněny ve vidlicové patce 6, přišroubované na ramenu za komorou ložisek; na horním konci jsou přišroubovány za táhlo pístu tlumiče s pryžovými kroužky v podběhu zadního kola.

Tlumiče, náboje kol, matice nábojů, ložiska, těsnicí kroužky náboje jsou stejné jako v přední nápravě. Pouzdro ložisek je směrem k náboji utěsněno hřídelovým pryžovým kroužkem stejně jako náboje předních kol. Na druhé straně zabraňuje vnikání nečistot do ložiskové komory kruhová pryžová krytka 5 navlečená na nákružku komory. Ložiska mažeme tukem NH2, tuková náplň je stálá, nelze ji doplňovat a po ujetí 30 000 až 40 000 km je nutno ji vyměnit.

Obr. 141. Řez zadní nápravou (levá strana)

1 - náboj kola; 2 - brzdový buben; 3 - brzdový váleček; 4 - trubka brzdová; 5 - ochranná krytka; 6 - patka teleskopického tlumiče; 7 - rozvidlené úhlové rameno; 8 - pružná opěra listového pera; 9 - šroub kola; 10 - čep náboje kola

 

Závady na zadní nápravě

Rozvidlená úhlová ramena jasu dostatečně pevná při předpokládaném namáhání. Snadno se však poškodí při nárazu na kolo zezadu, např. couváme-li nešetrně na vysoký obrubník chodníku. Podélné rameno je jednoduchý plochý nosník z plechu tlustého jen 2,5 mm, který se při nárazu může lehce prohnout. Poruší se tím správná geometrie zadní nápravy. Vůz s takto poškozeným rozvidleným úhlovým ramenem je náchylný k "odskakování" zadní nápravy v zatáčce. Po ujetí několika tisíc kilometrů se běhoun pláště nepravidelně tak opotřebí, že jej musíme vyměnit.

 

9.2 Údržba zadní nápravy

1. Kontrola sbíhavosti a odklonu kol každých 15 000 km podobně jako v kap. 8.4.1 a 8.4.2.

2. Kontrola upevnění pryžové krytky 5 (viz obr. 141) komory ložisek každých 15 000 km.

3. Výměna tukové náplně ložisek každých 30 000 až 40 000 km (viz kap. 9.4.2).

 

9.3 Demontáž a montáž rozvidleného úhlového ramena

Některé opravy na zadní nápravě nejsou podmíněny vyjmutím rozvidleného úhlového ramena z vozu a lze je provést přímo ve voze. Nejběžnější z nich jsou uvedeny dále v samostatných odstavcích. Je pak na opraváři, aby zvolil postup nebo kombinaci jednotlivých postupů pro danou opravu.

 

Postup demontáže:

1. Sejme se poklice kola a uvolní se čtyři upevňovací matice kola. Vůz se zajistí proti posunutí založením předních kol z obou stran, zadní část se zvedne tak vysoko, až je kolo nad zemí, vhodnou podložkou se úhlové rameno podloží tak, aby tíha vozu působila na listové pero.

2. Vyjme se omezovací pás, upevněný na boku podběhu zadního kola dvěma šrouby M 8. Brzdové potrubí ke kolu se odpojí od brzdové hadice uprostřed vozu. U vidlicové patky 6 (viz obr. 141) se odpojí teleskopický tlumič, připevněný šroubem M 12.

3. Vůz se znovu zvedne, aby se uvolnila podložka pod úhlovým ramenem, která se přemístí pod podélný nosník karosérie v místě otvoru pro zvedák a vůz se opět spustí na podložku. Úhlové rameno tak zůstane vyvěšeno.

Obr. 142. Nasazení montážní páky na zadní pero

 

4. Na vyvěšený konec pera se nasadí montážní páka (obr. 142 a 143), kterou se napne pero natolik, až se jeho konec přestane opírat o pryžový blok. Vyšroubuje se šroub M 12 x 1,5, upevňující příčný nosník úhlového ramena (obr. 144) uprostřed ke karosérii, úhlové rameno klesne dolů a montážní pákou se uvolní napnutí pera.

5. Rozpojí se lanka ruční brzdy, spojená uprostřed vozu koncovkami staženými šroubem M 6, lanko se vyvlékne z vyrovnávacího vahadla u páky ruční brzdy (viz obr. 166). Z vyrovnávacího vahadla se vyvlékne jen lanko pro brzdu pravého kola, které je delší a prochází vahadlem (spojení lanek je na levé přímé části lanek od vahadla k levému kolu). Lanovod se vytáhne z opěrky na karosérii. Vyšroubuje se šroub M 12 X 1,5, upevňující podélný nosník úhlového ramena ke karosérii na straně karosérie před kolem a úplný kyvný závěs se uvolní.

6. Zpětná montáž má obrácený postup. Vymačkané pryžové kroužky pro upevněni konců nosníků úhlového ramena nestačí jen pootočit do jiné polohy, je nutno je vyměnit za nové, neboť mají vliv na správnou sbíhavost zádních kol.

Po ukončení montáže se odvzdušní zadní brzdy a překontroluje sbíhavost a odklon zadních kol (viz kap. 9.2 bod 1).

Obr. 143. Montážní páka zadního pera Obr. 144. Upevnění zadního rozvidleného ramena

 

9.4 Dílčí opravy zadní nápravy

1. Výměna těsnicího kroužku náboje kola

Pracovní postup se shoduje s postupem uvedeným v kap. 8.3.2, body ae.

2. Výměna ložisek čepu kola, popř. výměna tukové náplně

a) Provedou se úpravy popsané v kap. 8.3.2, body ac.

b) Z vidlicové patky 6 (viz obr. 141) se odpojí teleskopický tlumič připevněný šroubem M 12. Vidlicová patka přišroubovaná k úhlovému ramenu dvěma šrouby M 8 se odmontuje.

c) Trnem z měkkého kovu se vyrazí čep náboje kola směrem dovnitř. Ložiska se vyrazí z komory, každé na svou stranu směrem ven z komory.

d) Před zpětnou montáží se komora naplní tukem NH2, zpětná montáž se dělá obráceným postupem podle kap. 8.3.2, bod e a částečně 8.3.1, bod e.

Poznámka: Zásadně se vyměňují obě ložiska č. 6206 téže strany, i když by jedno z ložisek bylo ještě schopno dalšího provozu. Pryžová krytka musí dokonale zapadnout do zářezu v komoře ložisek.

[Nahoru] [Obsah] [Index]