Předmluva

Automobily Trabant se k nám dovážejí již od roku 1963 a získaly si mezi našimi motoristy značnou popularitu.

Trabant je oblíben hlavně mezi motoristy-začátečníky a milovníky maloobjemových vozů pro svou jednoduchou, avšak pokrokovou konstrukci, nenáročnou obsluhu a díky konstrukci karosérie i pro životnost, které mnohdy nedosahují vozy mnohem zvučnějších jmen.

Výrobcem vozu je VEB Sachsenring, Automobilwerke Zwickau v NDR. Základem dnešního závodu byla známá továrna na luxusní , osobní vozy Horch, založená v roce 1904. Po druhé světové válce navázaly Automobilwerke Zwickau na předválečnou tradici i u nás známých německých maloobjemových vozů s dvoudobým motorem a pohonem předních kol typu F 8, F 9, P 70.

V polovině roku 1958 vyjíždí z výrobní linky závodu první vůz zcela vlastní konstrukce, Trabant P 50 o výkonu 13,2 kW (podle DIN). Tento typ se v téměř nezměněné koncepci, pochopitelně již značně vylepšen, vyrábí až dodnes, což dokumentuje nejlépe moderní prvky jeho konstrukčního řešení.

Každý automobil, byť byl sebedokonaleji konstruován a vyroben, musí být pravidelně a pečlivě ošetřován, má-li bez poruch sloužit svému majiteli. Poruchy vzniklé provozem, které postihnou každý výrobek po dovršení hranice jeho životnosti, je nutno včas a odborně odstranit.

Dalším provozem ohrožuje majitel vozu nejen své zdraví, ale i zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

Vzhledem k dosud nedostačujícímu počtu opraven je nucen majitel vozu provádět některé opravy na voze sám, často bez hlubších znalostí konstrukce vozu, nevhodným pracovním postupem a s pomůckami, kterými způsobí více škod než užitku.

Tato příručka chce uvedené nedostatky alespoň zčásti odstranit a poradit všem majitelům vozu Trabant, jak provést potřebnou opravu odborně a s pomocí vhodných pomůcek za předpokladu, že nejsou úplnými laiky a mají alespoň všeobecné znalosti opravářských prací a potřebnou řemeslnou zručnost.

Příručka obsahuje podrobné montážní návody pro všechny skupiny vozu, obrázky nejnutnějších nástrojů a přípravků pro montážní práce. Stane se proto určitě platným rádcem i opraváři-profesionálovi a ušetřímu zbytečné vymýšlení pracovních postupů. Postupy uvedené v příručce jsou vzorové a záleží na zručnosti a důvtipu opraváře, aby informace aplikoval pro vlastní podmínky a situaci.

Text je rozdělen do jedenadvaceti kapitol podle jednotlivých skupin vozu nebo podle tematické povahy kapitoly. Příručka obsahuje kromě montážních pokynů podrobné technické informace o voze a popisuje podrobně údržbu vozu. V závěru jsou uvedeny nejběžnější poruchy, které se mohou vyskytnout během provozu, a jejich odstranění.

Vzhledem k aktuálnosti jsou v příručce popisovány pouze vozy vyrobené po r. 1967.

[Nahoru] [Obsah] [Index]