Vlastislav Šlehofer

Údržba a opravy vozů Trabant 601

DT 629.113.004.5/.67

Vydalo SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p.,

Spálená 51, 113 02 Praha 1

v roce 1984 jako svou 9681. publikaci

Redakce báňské a strojírenské literatury

Odpovědný redaktor Ing. Tomáš Malina

Potah navrhl Miroslav Houska

Technická redaktorka Jana Doubětová

Ze sazby monofoto vytiskl ofsetem Tisk, knižní výroba, n. p., Brno, závod 1

288 stran, 241 obrázků, 17 tabulek

Typové číslo L13-E1-III-31f/22794. Vydání páté, přepracované a doplněné

Náklad 50 200 výtisků. 20,04 AA, 20,36 VA

05/110

Cena vázaného výtisku Kčs 23,-

505/21,856

Publikace je určena opravářům a údržbářům v opravnách a servisech a řidičům

04-238-84 Kčs 23,-

[Nahoru] [Obsah] [Index]