6. PŘEDNÍ NÁPRAVA

Přední kola Trabantu jsou nezávisle zavěšena na lichoběžníkové nápravě s kyvnými dolními závěsnými rameny a příčným listovým perem, nahrazujícím horní závěsná ramena. Těhlice každého kola je na závěsném ramenu a peru uložena v pryžových pouzdrech. Závěs pera a otočný čep, uložený ve vnějším ložisku závěsného ramene, zastávají úlohu rejdového čepu; kolem jejich společné osy se natáčejí kola při řízení.

I když většinu prací na přední nápravě budeme muset přenechat odborné dílně, některé úkony, dále popsané, si můžeme udělat sami.

 

a) Výměna tlumičů pérování

Při demontáži tlumiče nejdříve vyšroubujeme závěsný šroub tlumiče na peru (u typu 601) resp. na závěsném rameni (u typů P 50 a P 60). Potom odšroubujeme horní upevňovací matici na podběhu kola v motorovém prostoru a tlumič stáhneme dolů. Při povolování horní matice zajistíme tlumič proti otáčení klíčem 6 mm. V žádném případě nesmíme při montáži nebo demontáží přidržovat pístnici kombinovanými kleštěmi nebo hasákem, poněvadž bychom poškodili její broušený povrch.

Po demontáži tlumiče přezkoušíme jeho činnost. Tlumič několikrát roztáhneme a stlačíme a zjišťujeme, zda při roztahování (pracovním zdvihu) klade zřetelný odpor. Při této zkoušce musíme držet tlumič v poloze, v níž je montován - tj. svisle, nejvýše skloněný o 45°. Jestliže v celém zdvihu je odpor proti roztahování stálý, můžeme tlumič ještě použít. Tlumiče vozů Trabant jsou nastaveny na poměř tlumicích sil 65/15 kp. To znamená, že k jejich roztažení je třeba síly 65 kp, ke stlačení 15 kp. Jestliže po opakovaném roztažení a stlačení tlumiče je v horní poloze pístu zřetelný pokles odporu, je nejčastější příčinou úbytek tlumičového oleje. Ten bývá zřejmý i pohledem, neboť takový tlumič je zevně značně zašpiněn. Poškozený nebo nefungující tlumič musíme vyměnit.

Při montáži tlumiče postupujeme v obráceném pořadí než pří jeho demontáži. Při jeho upevňování na podběh kola nesmíme zapomenout, že s obou stran podběhu  musíme uložit po jednom kruhovém pryžovém nárazníku.

 

b) Výměna pružných pouzder

Obr. 46. Přípravek pro výměnu pružného pouzdra v oku peraV okách předního listového pera i ve spodním závěsném rameni jsou zalisována pružná pryžová pouzdra (silentbloky). Jejich výměna je možná bez úplné demontáže rejdového čepu. Nejdříve zvedneme vpředu vozidlo, a sejmeme přední kola. U typů P 50 a P 60 musíme ještě odpojit tlumiče pérování od závěsného ramene. Potom odstraníme závlačky korunových matic čepů pera, matice odšroubujeme klíčem 22 mm a čepy opatrně vyrazíme. Při demontáži závěsného ramene odšroubujeme klíčem 17 mm upevňovací matice na podvozku a na rejdovém čepu a svorník ložiska otočného čepu, načež i tyto svorníky vyrazíme. Doporučujeme vyměnit nejdříve horní pružné pouzdro v oku pera a teprve potom demontovat závěsné rameno, neboť si tím poněkud usnadníme montáž. Staré pouzdro vytlačíme z oka pera jednoduchým přípravkem, který si zhotovíme podle obr. 46. Tento přípravek se s vhodnou vložkou hodí i pro zalisování nového pouzdra. Před zalisováním vyčistíme řádně vnitřek oka a povrch pouzdra lehce natřeme tukem. Při čištění oka dáme pozor, abychom nezvětšili jeho průměr, neboť pouzdro v něm musí být uloženo těsně.

Obr. 47. Hlavní rozměry pružných pouzderČtyři pouzdra v závěsném rameni vytlačíme po demontáži ramene v lisu. Na čela pouzder musíme přiložit podložky vhodných rozměrů, o něž opřeme vytlačovací trn. Abychom si mohli přípravek zhotovit před započetím prací, jsou na obr. 47 zakótovány hlavní rozměry pružných pouzder. (Rozměry označené "uvnitř" resp. "vně" platí pro pouzdra vnitřních resp. vnějších čepů závěsných ramen.)

Při montáži závěsných ramen (v opačném pořadí jednotlivých úkonů než při demontáži) dbáme zejména na následující pokyny:

- nesmíme zapomenout vložit z obou stran oka pera  mezi oko a vidlici pera podložky z Miramidu;

- před dotažením korunových matic čepů pero předepneme pero asi o 75 mm (prohnutím vzhůru). Nemáme-li k dispozici vhodný přípravek, lehce matice dotáhneme, nasadíme kola a vozidlo spustíme na zem. Potom zatížíme přední nápravu několika osobami tak, až jsou závěsná ramena přibližně ve vodorovné poloze (odpovídá to asi 50% zdvihu pera). Teprve potom všechny matice dotáhneme.

Nemáme-li přípravek pro demontáž pružných pouzder pera, můžeme je vyměnit jen po demontáži pera.

 

c)  Demontáž a montáž předního pera

Při demontáži předního listového pera musíme, kromě prací popsaných při demontáži tlumičů pérování a čepů per, ještě stáhnout hadice topení a po uvolnění přidržovacích pružin vyjmout vodici plech resp. plášť chlazení. Po odšroubování upevňovacích šroubů klíčem 19 mm nadzvedneme pero se středícího čepu a pod podběhem kola je vysuneme do strany. Je-li pero poškozeno, nahradíme jej u limuzíny perem č. 41 05 054 02 a u kombi č. 47 05 052 02. Těchto per lze použít u všech dosud vyráběných typů Trabanta. Při montáži pera nezapomeneme našroubovat na upevňovací šrouby pojistně matice M12 x 1,5. Pokud bylo u starších typů k pojištění použito pružných podložek, nahradíme je rovněž pojistnými maticemi.

Po montáži pero musíme zkontrolovat, zda rozvor náprav je na obou stranách vozidla stejný. Potřebujeme k tomu asi 2200 mm dlouhou rovnou lať, do níž zarazíme dva drátěné kolíky (nebo hřebíky s uštípnutou hlavou) ve vzdálenosti 2020 mm. Lať přiložíme se strany vozidla tak, aby oba kolíky zapadly do středicích důlků hřídele předního a čepu zadního kola. Není ovšem tak důležité, aby rozvor byl přesně 2020 mm, správným seřízením polohy pera však musíme dosáhnout stejného rozvoru na obou stranách vozidla.

 

d) Ostatní práce

Nesmíme ovšem zanedbat ani pravidelnou péčí o přední pohon, jíž je myšleno správné mazání čepů a ložisek podle mazacího plánu. Jestliže se nám nepodaří přes velkou námahu protlačit do maznic tuk, vyšroubujeme je a vyčistíme. Neprůchodné maznice vyměníme.

Kdo se nebojí úplné demontáže per, může vložit mezi jednotlivé listy 0,5 mm tlusté vložky z tvrzené tkaniny, vyrobené z umělého hedvábí máčeného ve fenolové pryskyřici. Tyto vložky zaručuji - i při velmi nedostatečné údržbě - značné snížení tření mezi listy po dobu odpovídající ujetí nejméně 30 000 km.

Pera opatřená vložkami nevyžadují údržbu a jsou v provozu příjemnější. Při pozdější výměně vložek stačí vyměnit pouze vložku mezi hlavním a druhým listem, vložky mezi dalšími listy lze znovu použít.

 [Nahoru] [Obsah] [Index]