4. SPOJKA

 Všechny typy Trabantů mají jednokotoučovou suchou spojku, jež s výjimkou kontroly a občasného seřízení vůle, nevyžaduje žádnou údržbu. Vůle spojky má být - měřeno na pedálu spojky - 20 mm až 25 mm. Podobně jako při kontrole mrtvého chodu pedálu brzdy, doporučujeme i vůli spojky kontrolovat stlačováním pedálu rukou. Vůli nastavujeme otáčením seřizovací matice na konci ovládacího lanka. Při zapnuté spojce musí být vůle mezí seřizovací maticí a vypínací páčkou asi 2 mm až 3 mm. Nekontrolujeme-li občas vůli spojky a neseřídíme-li ji včas, začne spojka v důsledku většího opotřebení obložení prokluzovat. Nelze-li prokluzování odstranit správným seřízením vůle, je třeba příčinu hledat buď v zamaštěném nebo nadměrně opotřebovaném obložení. Nepodaří-li se dokonale odmastit obloženi, bude třeba v obou případech vyměnit hnaný kotouč spojky (pokud se nerozhodneme pro výměnu obložení), popř. vyměnit i kluzný vypínací kroužek.Obr. 37. Třmeny pro montáž spojky - 1 pro typ K 4,5; 2 pro typ LR 5-6

Tyto práce však lze dělat jen po oddělení převodovky od motoru, k čemuž je třeba vymontovat z vozidla celý hnací agregát. Před jeho demontáží musíme samozřejmě odpojit všechna ovládací zařízení a potrubí, jakož i uvolnit upevňovací šrouby motoru a převodovky. U typů se synchronizovanou převodovkou je demontáž usnadněna tím, že stačí stáhnout s převodovky pryžové manžety kloubových hřídelů, takže po nadzvednutí motoru se vysunou kameny vnitřních kloubů z vedení v planetových kolech diferenciálu. Při montáži je třeba na to pamatovat a nasunout je zpět před definitivním usazením motoru.

Obr. 38. Detail hřídele a vypínací vidliceVymontovaný hnací agregát opřeme na straně motoru o dřevěnou podložku tak, aby převodovka směřovala vzhůru. Musíme ovšem dát pozor, abychom nepoškodili skříň přerušovače. Po odšroubováni spouštěče (2 matice - klíč 19 mm) a uvolnění spojení motoru s převodovkou (4 matice - klíč 14 mm) můžeme oddělit převodovku od motoru.

Při demontáži spojky vyšroubujeme nejdříve tři upevňovací šrouby v blízkosti vysouvacích páček na štítu spojky; vysouvací páčky pojistíme montážními třmeny, které si zhotovíme podle obr. 37. Pak vyšroubujeme zbývající tři upevňovací šrouby. Montujeme-li novou spojku, není třeba nic seřizovat, neboť vysouvací páčky jsou správně nastaveny již výrobcem. Dříve než úplně dotáhneme upevňovací šrouby spojky, vystředíme hnaný kotouč. K tomu účelu si zhotovíme osazený trn z tvrdého dřeva, přizpůsobený vnitřnímu průměru drážkování v hlavě kotouče spojky. K výměně spojky ještě podotýkáme, že v průběhu let bylo montováno několik typů spojek. Ke všem vozům, počínaje typem Trabant P 50/2, se jako náhradní spojky používá typu LR 5-6. Obr. 39. Opěrka lanovodu

Lze-li při jízdě, popř. i v klidu, sešlápnout pedál spojky bez zřetelného odporu, je to patrně způsobeno poškozením některé části ovládacího ústrojí. Tak např. může být ustřižen rýhovaný kolík v hřídeli vypínací vidlice (obr. 38), popř. může být prasklé spojení vypínací páčky s hřídelem. Je rovněž možné, že je prasklé ovládací lanko spojky, popř. že se opěrka lanovodu protlačila příčnou stěnou. Závadu je třeba systematicky vyhledat. Prasklé lanko spojky lze poměrně snadno vyměnit včetně lanovodu, v nouzi si lze na cestě vypomoci jen výměnou lanka. Jestliže se protlačila opěrka lanovodu příčnou stěnou, pomůžeme si provizorně kouskem plechu, do něhož uděláme zářez, jehož šířka odpovídá průměru lanka. Později si můžeme zhotovit novou opěrku podle obr. 39. Prasklý spoj vypínací páčky a hřídele vypínací vidlice můžeme opravit svařením bez demontáže jen tehdy, jestliže tvar praskliny zaručuje, že po svaření zůstane zachována správná vzájemná poloha vypínací páčky a díry pro rýhovaný kolík (obr. 40). Nemáme-li však tuto záruku, musíme hřídel demontovat. Ustřižený rýhovaný kolík můžeme vyměnit pouze po demontáži hnacího agregátu.

Obr. 40. Vzájemná poloha vypínací páčky a díry pro rýhovaný kolíkPři montáži převodovky na motor nespěcháme. Hnací hřídel převodovky se musí bez násilí nasunout do hlavy hnaného kotouče spojky. Podle potřeby zvolna otáčíme setrvačníkem, až dosáhneme odpovídající vzájemné polohy drážkování na konci hřídele převodovky a v kotouči spojky. Vzájemná poloha klikové skříně a skříně převodovky je pojištěna dvěma lícovanými kolíky.

Zabírá-li spojka trhavě, překontrolujeme nejdříve­upevnění držáků motoru, zejména zadního; jsou-li povoleny, řádně je dotáhneme. Volné uložení motoru se projevuje zvláště výrazně při zpětné jízdě, kdy je trhavý záběr spojky nejintenzívnější. Jeho příčinou však může být i obvodové nebo čelní házení kotouče spojky, opotřebovaný přítlačný kotouč, unavené přítlačné pružiny. Tyto příčiny však můžeme identifikovat jen po demontáži spojky.

 [Nahoru] [Obsah] [Index]