ÚVOD

Tento seriál článků má pomoci majitelům vozů Trabant rozšířit znalosti o tomto oblíbeném a u nás velmi rozšířeném malém automobilu, jež jim umožní dělat jeho údržbu, seřizování i menší opravy, jejichž rozsah i náročnost odpovídají možnostem a dovednosti opraváře-amatéra. Zárukou serióznosti dále uvedených pokynů je, že jejich autorem je osoba nad jiné povolaná - technik výrobního závodu Sachsenring. Seriál doplňuje a rozšiřuje návod k obsluze a údržbě, který se dodává s novým vozidlem. Uspokojí jistě naše "trabantáře", toužící proniknout hlouběji do tajů konstrukce tohoto vozidla. V dohledné době se jim dostane další významné pomůcky, českého vydání příručky "Ich fahre einen Trabant".

Předem je třeba upozornit, že k veškerým úkonům je nutno použit vhodné a nepoškozené nástroje.

I když k většině prací stačí nářadí, které má zpravidla každý motorista ve své dílně, některé operace nelze udělat bez speciálního nářadí, dodávaného sice výrobcem značkovým opravnám, jež však není u nás běžně k dostání. Pokud proto není potřebné nářadí k dispozici, doporučujeme přenechat tyto práce, v dalším textu vždy zvlášť vyznačené, odborné dílně. Vzhledem k omezenému počtu stránek, jež můžeme seriálu věnovat, a s přihlédnutím k jistě malému počtu motoristů. kteří si budou moci tyto práce sami udělat, uvádíme dále jen jejich popis, avšak bez vyobrazení potřebného speciálního nářadí. Ty, kdo by si chtěli toto nářadí opatřit či dokonce sami vyrobit, odkazujeme na podrobnější seriál článků, vycházejicí v časopise Kraftfahrzeugtechnik (NDR) od 5. čísla ročníku 1967, v němž jsou i výrobní výkresy speciálního nářadí.

Konečně ještě důležité upozornění - v záruční době přenechte veškeré práce záruční opravně, neboť jinak vzniká nebezpečí, že případným porušením záručních podmínek ze strany majitele vozidla zanikne nárok na bezplatné záruční opravy.

 [Nahoru] [Obsah] [Index]