7. ZADNÍ NÁPRAVA

Způsob zavěšení a pérování zadních kol byl beze změny zachován u všech typů Trabanta (P 50, P 60 a P 601). Zadní kola jsou nezávisle zavěšena na úhlových kyvadlových polonápravách, uložených v karosérii v pryžových pouzdrech, nevyžadujících údržbu.

 

a) Výměna pružných pouzder

Obr. 48. Zadní náprava - 1 příčné rameno, 2 podélné ramenoVýměna pružných pouzder je nutná v případech, kdy jsou již porézní, ztvrdlá nebo deformovaná a nesou známky otěru. Zestárnutí resp. opotřebení pouzder se projeví zhoršenou stabilitou vozidla při jízdě v zatáčkách, způsobenu sníženou tuhostí uložení polonáprav. Aby byla tuhost uložení obou polonáprav stejná, musíme vyměnit vždy současné odpovídající si pouzdra obou polonáprav.

Není samozřejmě vždy nutné vyměňovat všechna 4 pouzdra. Musíme však podle potřeby vyměnit vždy pouzdra obou podélných nebo obou příčných ramen (každá polonáprava je svařena z jednoho podélného a jednoho příčného ramene - obr. 48).

V r. 1963 bylo pozměněno uložení polonáprav, pružná pouzdra byla tvarově upravena a k vnější misce pouzder byla přivařena distanční vložka, čímž se zvětšila i délka upevňovacích šroubů. Změněného uložení však může být použito pro všechny typy Trabanta (obr. 49 a 50).

 

b) Demontáž a montáž zadního pera a polonáprav

Obr. 49. Uložení závěsných ramen zadních polonáprav - staré provedeníZvedneme zadní část vozidla, sejmeme kola a odšroubujeme přídavný tlumič výfuku o výfukové potrubí (klíčem 10 mm vyšroubujeme tři šrouby závěsu tlumiče a klíčem 14 mm jeden šroub upevňovací spony). Odšroubujeme oba záchytné pásy a tlumiče pérování od polonáprav. U obou polonáprav odšroubujeme upevňovací šrouby podélných ramen a povolíme upevňovací šrouby příčných ramen. Obě příčná ramena spustíme tak, až se uvolní pero. Klíčem 19 mm vyšroubujeme upevňovací šrouby pera a pero vyjmeme.

Na obou polonápravách vyšroubujeme spojovací šrouby brzdových lan a lana včetně lanovodů vyjmeme z vedení. Rovněž odšroubujeme brzdové potrubí. Konečně zcela vyšroubujeme upevňovací šrouby příčných ramen a obě polonápravy vyjmeme. Obr. 50. Uložení závěsných ramen zadních náprav - nové provedení

Montáž zadního pero a polonáprav postupuje v opačném pořadí než při demontáži, přičemž je vhodné před uchycením závěsů podélných ramen pero předepnout nejlépe zvedákem. Téhož dosáhneme, nasadíme-li kola a vozidlo opatrně spustíme na zem, až bude možno bez odporu přišroubovat podélná ramena.

Po dokončení montáže odvzdušníme brzdovou soustavu.

Ještě poznámku k oběma nápravám: záchytné pásy omezuji zdvih per i tlumičů směrem dolů. Pokud některý záchytný pás praskl, musíme jej co nejdříve vyměnit, nechceme-li riskovat poškození tlumiče nebo prasknutí pera. Proto záchytné pásy pravidelně kontrolujeme a poškozené včas vyměníme; při výměně musíme vyšroubovat oba upevňovací šrouby. Dbáme na to, abychom použili pásu správné délky, což snadno zjistíme srovnáním s původním. Upevňovací šrouby musíme dobře dotáhnout, neboť jen pevným sevřením konců pásu zabráníme jeho poškozeni v díře pro šroub.

 

c) Výměna kuličkových ložisek 6206 zadního kola

Zatímco výměna ložisek předního kola je v důsledku nezbytnosti demontáže kloubového hnacího hřídele a rejdového čepu velmi komplikovaná, můžeme ložiska zadního kolo vyměnit bez demontáže polonápravy. Potřebujeme k tomu ovšem některé pomůcky.

Obr. 51. Klíč pro montáž šroubení ložiskové skříně zadního kolaPředevším vytáhneme závlačku korunové matice čepu kola a matici odšroubujeme očkovým klíčem 36 mm. Potom zvedneme zadní část vozidla a sejmeme kola. Pomocí stahováku demontujeme brzdový buben resp. hlavu kola (viz obr. 30), vyšroubujeme upevňovací šrouby tlumiče pérování na podběhu kola i na polonápravě a tlumič vyjmeme. Vyšroubujeme svorník šroubení (uzávěru) ložiskové skříně čepu kola a šroubení vyšroubujeme zvláštním klíčem, který si k tomu účelu zhotovíme podle obr. 51. Sejmeme pryžové víčko ložiskové skříně na zadní straně štítu brzdy (předem je dobře očistíme) a pomocí hliníkového trnu vyrazíme směrem dovnitř čep kola i s vnitřním ložiskem. Toto ložisko stáhneme s čepu kota ve svěráku tlučením na čep nebo ložisko. Vnější ložisko, uložené v ložiskové skříni, vyrazíme trnem zevnitř.

Při montáži nových ložisek postupujeme takto:

Vnitřní ložisko narazíme na čep kola, přičemž tlučeme jen na vnitřní kroužek! Ložiskovou skříň dobře vyčistíme, čep. kola s ložiskem vložíme vnitřním otvorem (z něhož jsme při demontáži odstranili pryžové víčko) a lehkými údery kladivem zatlučeme až na doraz. S vnější strany nasadíme rozpěrnou pružinu ložisek, skříň vyplníme předepsaným tukem a nasadíme vnější ložisko, jež trubkou, opřenou o vnější kroužek, narazíme až na doraz. Při narážení vnějšího ložiska se může stát, že současně vytláčíme čep s vnitřním ložiskem poněkud z ložiskové skříně. Doporučujeme proto při montáži vnějšího ložiska přidržet čep zevnitř kladivem. Potom nasadíme pryžové víčko a dobře je po celém obvodu zatlačíme (zabraňuje vnikání prachu do ložiskové skříně). Překontrolujeme stav těsnícího kroužku ve šroubení ložiskové skříně, popřípadě dáme nový. Všechny další práce postupují v opačném pořadí než při demontáži.

Při běžné údržbě prováděné v časových lhůtách podle pokynů k obsluze doporučujeme zejména kontrolovat a popřípadě dotáhnout tyto šrouby a matice (týká se i dalších částí podvozku):

6 šroubů M 10 upevnění podvozku,

2 matice M 10 tlumiče výfuku,

8 šroubů M 12 upevnění předního a zadního pera,

4 matice M 12 na předních závěsných ramenech uvnitř,

4 matice M 10 na předních závěsných ramenech vně,

2 šrouby M 8 vodicí kolejnice hlavní páky řízení na pomocném rámu.

2 šrouby M 8 držáku převodky řízení,

1 matici M 8 pryžové spojky hřídele volantu,

4 matice M 10 upevnění tlumičů pérování na závěsných ramenech polonáprav,

4 matice M 8 upevnění tlumičů pérování na karosérii,

1 šroub M 8 vidlice na trubce řazení,

a dále šroubení brzdového potrubí a šrouby elektrické instalace.

 [Nahoru] [Obsah] [Index]