10 KAROSÉRIA

Základnou časťou karosérie je samonosný oceľový skelet. Vytvára ho plošinový rám, ku ktorému je privarená kostra z oceľových plechových výliskov. Všetky vonkajšie dielce karosérie, ako je čelná maska, kapota, blatníky a pod., sú výlisky z plastu Duroplast. Výnimkou sú iba zadné dvere vo vyhotovení univerzál, ktoré sú z oceľového plechu. Duroplastové výlisky sa k skeletu pripevňujú skrutkami a lepením.

Takáto konštrukcia karosérie má svoje prednosti. Pretože vonkajšie dielce sú z plastu, nepodliehajú korózii. Treba si však uvedomiť, že pre oceľový skelet karosérie platia rovnaké zákonitosti aj spôsob ochrany pred koróziou, ako pri ostatných celokovových karosériách. Ďalšou výhodou je, že menšie poškodenia duroplastových dielcov sa dajú opraviť lepením, značne poškodené dielce možno vymieňať celé. Dôležité je pamätať na to, že duroplastové dielce neznášajú teploty nad 80 °C. Z toho dôvodu sa nalakovaná karoséria nemôže sušiť pri vyšších teplotách. Náter vonkajších dielcov je bežného nitrokombinačného typu.

 

10.1 Údržba karosérie

Základy údržby karosérie sú uvedené v Návode na obsluhu a údržbu vozidla. Zameriame sa preto iba na dôležité zásady správnej údržby a na tie úkony, ktoré uvedený návod neobsahuje.

 

Čistenie a konzervovanie karosérie

Povrch karosérie nečistíme nikdy na sucho, pretože by sa lak drobnými zrniečkami poškriabal. Celý povrch najprv opláchneme vodou, aby sa nečistoty rozmočili. Ak nemáme hadicu, použijeme kropiacu konvu alebo čisté vedro. Umývanie začíname na najvyššom mieste karosérie, teda od strechy. Disky kolies, prípadne iné, zvlášť znečistené časti, umývame až nakoniec. Ak nemáme k dispozícii hadicu, najskôr ich riadne polejeme vodou a na vlastné umývanie použijeme inú špongiu alebo kefu, ktorou neumývame karosériu.

Keď máme hadicu, vystriekame aj spodok vozidla. Zvlášť pri zimnej prevádzke vozidla na cestách posýpaných soľou, využijeme každú takúto príležitosť. Pri umývaní sa nesmie nastriekať voda do regulačného relé, skrinky prerušovačov, dynama alebo alternátora a elektronického regulátora, spúšťača a pod., ani do čističa vzduchu. Tieto je najlepšie chrániť obalom (napr. igelitovým).

Umývanie povrchu karosérie vodou s prísadou šampónu nerobíme tak často, ako umývanie čistou vodou. Šampónom umývame vtedy, keď je vozidlo veľmi znečistené mastnými miestami a vždy vtedy, keď povrch chceme konzervovať alebo leštiť. Karosériu umývame šampónom až po dôkladnom umytí hrubých nečistôt.

Leštenie alebo voskovanie lakovaného povrchu karosérie sa robí zásadne iba na dokonale umytý, čistý a suchý povrch. Použiť môžeme niektorý zo širokého výberu prípravkov, pričom dodržujeme návod na použitie, uvedený výrobcom prípravku.

Treba si pamätať, že povrch karosérie neumývame a ani nekonzervujeme, keď je teplý. To znamená vtedy, keď vozidlo stojí dlhší čas priamo na slnku alebo krátko po jazde, keď je kapota nad motorom ešte dosť teplá. Vplyvom tepla lak čiastočne mäkne a v takom štádiu ho možno ľahko poškodiť. Škodlivé je aj umývanie vozidla horúcou vodou za mrazu, kedy lak môže ľahko popraskať.

 

Ošetrovanie skiel

Sklá sa čistia vlažnou vodou (špongiou), do sucha sa vytrú čistou jelenicou a novinovým papierom. Použiť možno aj niektorý z celého radu prípravkov na čistenie skiel, napr. Ronal, Iron, Okena, Dix spray a pod. Dobre rozpúšťajú mastnoty a možno nimi čistiť sklá bez použitia vody. Výhodné sú najmä v zime, pretože ich rozpúšťadlá majú nižší bod tuhnutia ako 0°C. Preto nimi možno čistiť aj za mrazu (asi do -10°C).

Tvoreniu námrazy na skle zabránime, ak ho ľahko potreme Arktvelom alebo naň nanesieme Glykosol. V núdzi pomôže aj soľ, zabalená v priepustnej handričke. Osvedčené sú aj noviny alebo igelitová fólia priložená na čelné sklo a pritlačená stieračmi (ak nefúka vietor). Keď už je na skle námraza, nesnažte sa ju odstrániť stieračmi. Poškodila by sa jemná hrana stieracích líšt, a ak sú primrznuté, môže sa poškodiť aj motorček. Na rýchle odstránenie námrazy zo skiel je vhodný sprej Glykosol alebo utierka Mrazík.

Rovnako, ako karosériu, nečistíme ani sklá, predovšetkým čelné sklo, nikdy na sucho. Tvrdé častice prachu by ho poškriabali a urobili ryhy; aj keď ich na prvý pohľad nezbadáme, sťažujú viditeľnosť v noci. Z rovnakých dôvodov nepúšťame na suché sklo ani stierače.

 

Ošetrovanie gumových tesniacich profilov

Na spomalenie procesu starnutia gumových tesniacich profilov okien a dverí účinkom poveternostných vplyvov sa použije glycerol, Regum, alebo GD spray.

V zimnom období je nebezpečenstvo primrznutia gumových tesniacich profilov na rám dverí, ktoré sa pri otváraní dverí môžu poškodiť. Takému poškodeniu predídeme tak, že tesnenie na dotykovej ploche vopred potrieme glycerolom alebo nízkotuhnúcou chladiacou kvapalinou.

 

Údržba pohyblivých častí a mechanizmov

Zavesenie kapoty motorového a batožinového priestoru, zavesenia a vonkajšie mechanizmy uzáveru dverí treba raz za štvrťrok namastiť motorovým olejom.

Vložky zámok mastime raz za pol roka riedkym silikónovým olejom alebo olejom Konkor. Odporúča sa aj fúknutie menšieho množstva práškového grafitu do štrbiny zámky pre kľúčik. Nevhodné mastivo môže byť príčinou ťažkého chodu vložky zámky. V takom prípade zvyčajne pomôže vyčistiť vložky technickým benzínom, ktorý do nej vstrekneme. Po uvolnení vložky ju namastíme.

Pri umývaní karosérie, najmä v zime, treba zámky chrániť proti vniknutiu vody. Na rozmrazenie zamrznutej zámky použijeme sprej Glykosol, alebo Rozmrazovač S. Zamrznutiu zámky predídeme, ak do nej nastriekame prípravok Riva (grafitový sprej) alebo Mrazol.

Mechanizmy vo vnútri dverí sú dlhotrvajúco namastené tukom. Premastíme ich iba vtedy, keď sa začnú ťažko pohybovať.

Všetky čapy prevodového pákového mechanizmu stieračov (pozri obr. 10.3) občas namastíme niekoľkými kvapkami motorového oleja.

 

10.2 Jednoduché opravy

Opravy laku

Lak karosérie vozidiel Trabant sa môže poškodiť mechanicky, nevhodným čistením alebo prirodzeným starnutím. Použitie plastov namiesto klasického oceľového plechu, prináša pri oprave aj určitú odlišnosť. Základný náter s antikoróznymi zložkami, ktoré sú nevyhnutné na ochranu plechu, nemá v tomto prípade rovnakú úlohu. Treba ho použiť iba v tých prípadoch, ak sa ešte použije brúsiaci stierací tmel. Základný náter má zabezpečiť priľnavosť k vybrúsenému podkladu. Keď oprava nevyžaduje použiť tmel, stačí opravované miesto prebrúsiť brúsiacim papierom a umyť riedidlom. Oprava sa dokončí nastriekaním takto pripravenej plochy krycou farbou {napr. v spreji). Prechody medzi starým a novým náterom sa preleštia brúsiacou pastou na lak.

 

Opravy mechanizmov dverí

Pri výmene dielcov, alebo inej oprave vnútorných mechanizmov dverí (rovnako aj pri mastení), treba sňať vnútorné čalúnenie dverí. Zhotovené je z lepenky, ktorá je potiahnutá kožienkou a na rám dverí je pripevnené pružnými svorkami. Tie sú svojou pružiacou časťou zatlačené v otvoroch po obvode vnútorného rámu dverí.

Pri demontáži čalúnenia dverí stiahneme po odskrutkovaní zabezpečovacej matice kľučku spúšťania okna a snímeme aj rukoväť vnútornej páčky uzáveru dverí. Tá je pripevnená zo spodu skrutkou M 6 na konzole uzáveru dverí. Skrutku najskôr uvoľníme a potom rukoväť z konzoly stiahneme. Čalúnenie v jednom rohu, najlepšie hornom, opatrne skrutkovačom odtiahneme od rámu dverí a postupne vypáčime všetky svorky čalúnenia z rámu dverí. Takto získame dobrý prístup k vnútorným mechanizmom dverí. Rovnako možno sňať aj čalúnenie zadných bočných stien, treba však pritom vybrať zadné sedadlá.

 

Mechanizmus uzáveru dverí

Keď mechanizmus neudrží dvere zavreté, je zlomená alebo vyskočená pružina, ktorá pritláča západku na otočnú rohatku uzáveru dverí (pozri obr. 10.1). V prípade, že nemáme k dispozícii náhradnú, poslúži dočasne aj pôvodná pružina, ktorú primerane ohneme.

Obr. 10.1

Obr. 10.1. Mechanizmus uzáveru dverí

1 - otočná rohatka uzáveru dverí, 2 - západka, 3 - ovládacia páka západky, 4 - pružina, 5 - tlačná ovládacia skrutka odistenia rohatky dverí (obrázok ukazuje správnu polohu tlačnej skrutky), 6 - zabezpečovacia matica tlačnej skrutky

 

Ak stlačením tlačidla vonkajšej rukoväti zámky dverí nemožno dvere otvoriť, je to väčšinou spôsobené nesprávnym smerovaním ohnutej tlačnej skrutky. Natočíme ju tak, aby smerovala vodorovne a zabezpečovaciu maticu riadne dotiahneme (obr. 10.1). Súčasne nastavíme medzi ohnutou časťou tlačnej skrutky a ovládacou pákou západky vôľu asi 1 mm.

 

Mechanizmus spúšťania skla dverí

V prípade potreby ho demontujeme spolu so sklom. Sklo stiahneme úplne dolu, vyskrutkujeme štyri pripevňovacie skrutky M 6 spúšťacieho mechanizmu, ktorý spolu so sklom vytiahneme spodom z rámu dverí.

 

Nastavenie vodidla dverí

Pri správne nastavenom vodidle dverí sa tieto dajú zavrieť miernym tlakom. Pritom sedia pevne na vodidle, takže za jazdy nebúchajú a dobre tesnia. "Sadnutím" tesnenia dverí, opotrebovaním a otrasmi vzniká však časom vôľa medzi gumovými klinmi vodidla a dosadacími plochami vedenia uzáveru dverí. Poznáme to obyčajne podľa toho, že zavreté dvere sa dajú trochu nadvihnúť. V takom prípade treba do prizmatickej drážky vodidla nasadiť nové kliny alebo ho celé vymeniť (pozri obr. 10.2). Pri výmene vodidla snímeme, už uvedeným spôsobom, vnútorné čalúnenie príslušnej bočnej steny vozidla.

Od roku 1980 sa montuje vodidlo zlepšeného typu, ktoré má 3 pripevňovacie skrutky s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom (imbusové). Spodný gumový klin je vypustený. Na súčasne použitom novom type uzáveru dverí ho nahradzuje posuvný odpružený vodiaci klin zo silonu. Ten vymedzuje pomocou tlačnej pružinky vôľu uzáveru dverí (vnútornej zámky) na vodidle.

Obr. 10.2

Obr. 10.2. Vozidlo s dvojzubovou západkou dverí

1 - gumové kliny, 2 - pripevňovacie skrutky

 

Vodidlo po uvoľnení pripevňovacích skrutiek možno čiastočne prestaviť. Ak sa dvere ťažko zatvárajú, môžeme vysunúť vodidlo smerom von.

Pri spätnom nasadzovaní čalúnenia bočnej steny alebo dverí, nastavíme svorky oproti zodpovedajúcim otvorom a ľahkým, ale ráznym úderom hranou dlane ich postupne zatlačíme do otvorov.

 

Nastavenie správnej polohy ramienok stieračov

Ramienka stieračov vozidla Trabant 601 majú správnu polohu vtedy, keď pri vypnutom motorčeku stieračov dosadajú takmer na spodnú hranu čelného skla. Ak zastavujú v inej polohe, nastavíme správnu polohu natočením hlavnej kľuky stieračov na hriadeli motorčeka (pod prístrojovou doskou). Predtým uvolníme pripevňovaciu skrutku hlavnej kľuky (pozri obr. 10.3) a po nastavení ju opäť dotiahneme.

Obr. 10.3

Obr. 10.3. Časť pákového prevodového mechanizmu stieračov

1 - hlavná kľuka stieračov, 2 - pripevňovacia skrutka hlavnej kľuky, 3 - pripevňovacie skrutky motorčeka stieračov

 

Ak ľavé ramienko počas činnosti naráža na bočnú časť rámu čelného skla alebo pravé na spodnú časť rámu, znamená to, že následkom opotrebovania je už veľká vôľa v uložení hlavnej kľuky stieračov. Vtedy upravíme polohu samotných ramienok stieračov na ich hriadeľoch. Ramienka odklopíme, uvoľníme pripevňovacie skrutky a ramienka natočíme o potrebný uhol. Pripevňovacie skrutky opäť dotiahneme.

 

Odstránenie netesností karosérie

Spoje vonkajších duroplastových dielcov s oceľovým skeletom karosérie sú utesnené tmelom. Pohybom jednotlivých dielcov v priebehu prevádzky a vplyvom teploty sa môžu tieto spoje stať netesné. Tmel v teplých letných mesiacoch časom vyschne a popraská. To sa prejaví pri daždi zatekaním, najčastejšie v horných rohoch nad čelným sklom. Voda, ktorá preniká trhlinami, dostáva sa cez rám okna do vnútrajšku karosérie a odkvapkáva na podlahu.

Tesnosť spojov karosérie sa obnoví tmelom. Zaplnia sa ním trhliny, škáry a podobné netesnosti, kadiaľ môže voda prenikať do karosérie. Použiť možno niektorý z nasledujúcich tmelov: Elaskit, Lukopren, Velvanton alebo Colorplast (v rôznych farbách). Tieto tesniace tmely sú trvale pružné a mäkké aj v širokom rozpätí teplôt. Majú dobrú priľnavosť k pevnému podkladu a sú odolné proti vode.

Iným zdrojom netesnosti bývajú staršie gumové tesniace profily okien, ktoré už strácajú pružnosť a nedoliehajú dokonale na rám. Aby okolo nich nepresakovala do interiéru vozidla voda, natlačí sa medzi vonkajší jazyk tesnenia a rám karosérie po celom obvode tenká vrstva mastného bezfarebného hustého laku.

 

10.3 Možné príčiny hluku

Zdrojov hluku na vozidle môže byť viac. Príčiny a odstránenie hluku, ktorého zdrojom je niektorá hlavná skupina vozidla, napr. motor, prevodový mechanizmus, nápravy a pod., sú rozobraté v príslušnej kapitole. V tejto časti chceme upozorniť na možné príčiny hluku, ktorý pochádza z karosérie alebo s ňou súvisiaceho výstroja, a rovnako znepríjemňuje jazdu. Keďže jednotlivé časti vozidla na seba konštrukčne a stavebne nadväzujú, presné priradenie pôvodu hluku napr. náprave alebo karosérii je ťažké. Postupným vyraďovaním možných príčin nakoniec nájdeme tú pravú, treba však postupovať systematicky a s trpezlivosťou.

V prvom rade sa presvedčíme, či hluk nespôsobuje nesprávne uložená batožina alebo iný náklad, prípadne volne uložené náradie alebo rezervné koleso. Najlepšie je všetky takéto neupevnené veci vyložiť. Potom sa približne určí, odkiaľ hluk vychádza. Treba pochopiteľne rozlíšiť, či hluk nepochádza z motora, prevodového mechanizmu alebo niektorej nápravy.

Podľa charakteru hluku môže ísť o tieto príčiny hluku, pochádzajúceho z karosérie:

a) Ak hluk vzniká len v určitom rozsahu otáčok motora (obyčajne ide o drnčanie rôznej intenzity):

- uvoľnený alebo odtrhnutý niektorý z gumových držiakov výfuku, uvoľnená skrutka niektorej objímky výfukového potrubia,

- volná hadica kúrenia v hrdle motorovej steny,

- volná hadica kúrenia v hubici pod prístrojovou doskou,

- nenapnuté lanko ovládania akcelerátora,

- uvoľnená čelná maska,

- opotrebované gumové vedenie ovládacej tyče radenia prevodových stupňov,

- uvoľnená, prípadne prasknutá niektorá svorka vnútorného čalúnenia dverí alebo bočnej steny,

- vôľa medzi klinmi vodidla a dosadacími plochami vedenia uzáveru dverí,

- uvoľnené matice na upevnenie bezpečnostných pásov,

- v prednom stĺpiku karosérie uvolnené nity obmedzovača otvárania dverí,

- uvolnené káble v motorovom priestore, pripevnené plechovými príchytkami (pomôže ovinutie týchto miest izolačnou páskou),

- nedostatočne pripevnený ukazovateľ rýchlosti.

Odstránenie uvedených možných zdrojov hluku je vcelku jednoduché. Ide prakticky iba o dotiahnutie skrutkových spojov, výmenu niektorých dielcov a pod., takže práce, ktoré prichádzajú do úvahy, netreba podrobnejšie opisovať.

b) Ak sa hluk prejavuje počas jazdy ako nepravidelné klepanie a vŕzganie, ovplyvnené nerovnosťami cesty:

- trenie rámu dverí o gumový tesniaci profil na ráme karosérie (vŕzganie v priestore niektorých dverí); tesniaci profil potrieť mydlom, prípadne vymedziť vôľu dverí,

- uvoľnené dvere v západke stĺpika dverí; vodidlo so západkou treba nastaviť (pozri kap. 10.2),

- skrutky, matice, svorky alebo iné drobné predmety v priestore medzi vnútorným čalúnením a vonkajším dielcom karosérie, ktoré sa tam dostali pri montáži vo výrobnom závode, prípadne pri oprave a pod. (predmety vybrať).

[Nahoru] [Obsah] [Index]