LITERATÚRA

1. Dílenská příručka osobního automobilu Trabant 601, VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1973 a 1979

2. Dyk, A.: Paliva a maziva pro automobily, SNTL, Praha 1973

3. Hořejš, V.: Automobil - ochrana proti korozi a údržba náterů, NADAS, Praha 1973

4. Khol, J.: Akumulátory motorových vozidel, SNTL a ALFA, Praha 1974

5. Kolektív: Informátor motoristu s automapou, SVTL, Bratislava 1965

6. Obsluha a údržba osobního automobilu Trabant 601, VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1969, 1976 a 1983

7. Papoušek, M.: Diagnostika spalovacích motorů, SNTL, Praha 1976

8. Preusch, E.: Ich fahre einen Trabant, Transpress, Berlin 1973 (Jezdíme Trabantem, NADAS, Praha 1974)

9. Ryba, S. - Minařík, S.: Nouzové opravy na cestě, NADAS, Praha 1976

10. Šlehofer, V.: Údržba a opravy vozů Trabant 600 a Trabant 601, SNTL, Praha 1974 a 1984

11. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb.

12. Časopisy: Stop, auto-moto revue, Svět motorů, Technické noviny

13. Kolektív: Ročenka motoristu 1968 a 1985

14. Belošovič, I. - Michalík, J.: Otázky a odpovede z automobilovej elektrotechniky, ALFA, Bratislava 1977

[Nahoru] [Obsah] [Index]