OBSAH

Tiráž

 

Predhovor

 

1 Motor a jeho príslušenstvo

1.1 Údržba a bežné opravy motora

1.1.1 Zapaľovanie

Kontrola a nastavenie zapaľovania

Kontrola vzdialenosti kontaktov prerušovača

Kontrola a nastavenie predstihu zapaľovania

Postup kontroly a nastavenia predstihu zapaľovania

Ďalšie práce na prerušovači, demontáž a výmena dielcov

Odstredivý regulátor

Zapaľovacie sviečky

1.1.2 Karburátor a prívod paliva

Vyčistenie karburátora

Kontrola a nastavenie výšky hladiny paliva

Nastavenie voľnobehu

Kontrola sýtiča

Spúšťacie zariadenie so vzduchovou príverou

Čistič paliva s odkaľovačom

Netesnosti palivového systému

1.1.3 Čistič vzduchu

1.1.4 Klinový remeň

Kontrola a napnutie klinového remeňa

Klínový remeň na vozidlách s dynamom vymeníme takto:

1.1.5 Niekoľko drobností

Výmena tlmičov výfuku

O mastení motora

Odstavenie motora

Mastenie hriadeľového tesniaceho krúžku

Ložiská chladiaceho ventilátora

1.2 Poruchy a ich odstránenie

A. Motor sa nedá spustiť alebo sa zastavil

l. A Vyhľadanie poruchy v prívode paliva (v príprave zmesi)

2.A Vyhľadanie poruchy v zapaľovaní

B. Motor pracuje nepravidelne, má malý výkon

C. Hluk pochádzajúci z motora

 

2 Spojka

2.1 Údržba spojky

Nastavenie voľného chodu pedála spojky

Údržba ovládacieho mechanizmu

2.2 Poruchy a ich odstránenie

Preklzovanie spojky

Spojka úplne nevypína

Záber spojky je trhavý

3 Prevodový mechanizmus

3.1 Údržba a drobné opravy

Údržba

Drobné opravy

3.2 Poruchy prevodového mechanizmu

 

4 Predná náprava a riadenie

4.1 Údržba a bežné opravy

Mastenie

Výmena ochranných manžiet kĺbov hnacích hriadeľov nápravy

Výmena tesniaceho krúžku náboja kolesa

Výmena ložísk kolesa

Výmena gumovej vložky guľového kĺbu

4.2 Geometria kolies prednej nápravy a vôľa riadenia

Kontrola a nastavenie zbiehavosti kolies

Odklon kolies

Kontrola a nastavenie vôle riadenia

4.3 Ďalšie kontrolné práce

Kontrola vôle v ložiskách kolies a vo výkyvných čapoch

Kontrola vôle v kĺboch mechanizmu riadenia

Kontrola skrutkových spojov

4.4 Príčiny porúch a ich odstránenie

 

5 Zadná náprava

5.1 Údržba zadnej nápravy

Kontrola geometrie kolies zadnej nápravy

Kontrola skrutkových spojov

Mastenie

Výmena ložísk kolesa

5.2 Príčiny hlučnosti zadnej nápravy

 

6 Kvapalinové tlmiče pruženia

6.1 Kontrola a výmena tlmičov pruženia

Kontrola tlmičov pruženia

Výmena tlmičov pruženia

6.2 Ako sa prejavujú poruchy tlmičov pruženia

 

7 Brzdy

7.1 Údržba a bežné opravy

Doplňovanie a výmena brzdovej kvapaliny

Kontrola funkcie prevádzkovej brzdy a tesnosti kvapalinového ovládania

Odvzdušnenie brzdového systému

Nastavenie voľného chodu pedála brzdy

Nastavenie spínača kontrolného svetla funkcie dvojokruhovej prevádzkovej brzdy

Nastavenie a mastenie parkovacej brzdy

Kontrola obloženia a brzdových bubnov, výmena obloženia

Demontáž a montáž brzdových čeľustí

Ošetrenie mechanizmov pre samočinné vymedzovanie vôle brzdových čeľustí

Oprava brzdových valčekov

Oprava jednookruhového hlavného brzdového valca

Oprava dvojokruhového hlavného brzdového valca

7.2 Poruchy bŕzd a ich odstránenie

 

8 Kolesá

8.1 Ako dosiahnuť stanovenú životnosť pneumatík

8.2 Údržba kolies a opravy pneumatík

Údržba kolies

Opravy pneumatík

Bezvzdušnicové pneumatiky

Pneumatiky so vzdušnicou

8.3 Príčiny nerovnomerného opotrebovania pneumatík

 

9 Elektrické zariadenia

9.1 Schéma zapojenia elektrickej inštalácie

9.2 Údržba elektrických zariadení

Akumulátor

Akumulátor v zime

Dynamo

Regulačné relé

Spúšťač

Alternátor a elektronický regulátor

9.3 Zisťovanie porúch

Spúšťač

Dynamo a regulačné relé

Alternátor a elektronický regulátor

Kontrolné svetlá

Svetlá ukazovateľov smeru s prerušovačom

Húkačka

Tlačidlové vypínače

Otočný prepínač svetiel a vypínač stieračov

Ostatné spínače

 

10 Karoséria

10.1 Údržba karosérie

Čistenie a konzervovanie karosérie

Ošetrovanie skiel

Ošetrovanie gumových tesniacich profilov

Údržba pohyblivých častí a mechanizmov

10.2 Jednoduché opravy

Opravy laku

Opravy mechanizmov dverí

Mechanizmus uzáveru dverí

Mechanizmus spúšťania skla dverí

Nastavenie vodidla dverí

Nastavenie správnej polohy ramienok stieračov

Odstránenie netesností karosérie

10.3 Možné príčiny hluku

 

11 Automatické ovládanie spojky Hycomat

11.1 Údržba a drobné opravy

Kontrola a výmena olejovej náplne

Nastavenie vôle spojky

Nastavenie vypínacej pružiny

Výmena obtokovej dýzy

Kontrola a údržba elektrickej časti zariadenia

11.2 Poruchy automatického ovládania spojky

 

Pár slov pred ďalšími kilometrami

 

Literatúra

 

Tiráž

[Nahoru] [Index]