PÁR SLOV PRED ĎALŠÍMI KILOMETRAMI

Aj keď je Trabant spoľahlivý automobil, nemožno vylúčiť nejakú nepredvídanú poruchu. Čo však môžeme a čo by sme vo vlastnom záujme pred dlhšou cestou mali urobiť, to je svedomitá príprava. Tá zmenšuje pravdepodobnosť takejto poruchy na minimum.

Rozsah prác, spojených s prípravou vozidla, závisí od dĺžky cesty, od "veku" vozidla a jeho skutočného súčasného technického stavu, teda od toho, akú starostlivosť mu priebežne venujeme. Pred každou dlhšou cestou odporúčame riadnu prehliadku celého vozidla a prípadnú výmenu tých súčiastok, pri ktorých nie sme si isti, že by nastávajúcu námahu vydržali. Popraskaný klinový remeň, či veľmi opotrebované kontakty prerušovačov by pozornému motoristovi nemali uniknúť.

Pred dlhšou zahraničnou cestou bude príprava vozidla samozrejme dôkladnejšia. Skontrolujeme karburátor, čistič vzduchu, stav zapaľovania a akumulátora. Nezabudneme už na spomenutý klinový remeň, ktorý je pri vzduchom chladenom motore zvlášť dôležitý. V odbornej dielni odporúčame nechať prekontrolovať dynamo alebo alternátor a funkciu nabíjania, elektrický spúšťač a svetlomety. Overíme si aj správnu činnosť stieračov a ostrekovača čelného skla. Úkony údržby, ktoré už nemajú dostatočnú kilometrovú či časovú rezervu pravidelného intervalu, urobíme radšej skôr. Prevodový mechanizmus skontrolujeme, prípadne doplníme olejovú náplň. Olej vymeníme len vtedy, keď máme už kilometrovo alebo časovo blízko ku koncu odporúčanej lehoty na výmenu. Pri spojke sa presvedčíme, či má plynulý záber a či voľný chod pedála má požadovanú hodnotu. Na nápravách skontrolujeme vôľu čapov a ložísk, prezrieme kĺby, tlmiče pruženia a zistené nedostatky odstránime. Účelné je súčasne nechať skontrolovať presným meradlom geometriu kolies náprav.

Mimoriadnu pozornosť venujeme brzdám. Skontrolujeme tesnosť celej brzdovej sústavy a podľa potreby aj hrúbku brzdového obloženia (jeho životnosť býva 30 000 až 50 000 km). Nezabudneme na dôkladnú prehliadku pneumatík. Pokiaľ hĺbka vzorky je už menšia ako 2,5 mm, neodporúčame vydať sa s takými pneumatikami na dlhú cestu do zahraničia. Keďže najmenšiu dovolenú hĺbku vzorky pneumatík sa zatiaľ nepodarilo zjednotiť na európskej úrovni, a je preto rozdielne stanovená národnými predpismi jednotlivých štátov, je na vodičovi, aby si pred vycestovaním s vozidlom do zahraničia zistil stanovený limit príslušného štátu. Z karosérie skontrolujeme aspoň zatváranie dverí a spúšťanie okien.

Čo si na vozidle urobíme sami a čo si dáme prekontrolovať a podľa potreby opraviť v odbornom servise, to záleží od našej zručnosti, vedomostí a aj od času, ktorý môžeme vozidlu venovať. Ale aj pri dobrých znalostiach odporúčame nechať dôležité zariadenia vozidla prehliadnuť odbornému servisu, vybavenému modernými diagnostickými prístrojmi. Pomocou nich možno spoľahlivo a objektívne odhaliť skutočný stav kontrolovaného zariadenia. Preto takúto prehliadku z času na čas odporúčame aj pri bežnom používaní vozidla.

Dôležitým predpokladom na odstránenie poruchy, ktorá nás môže aj napriek svedomitej príprave na ceste prekvapiť, je, že máme so sebou primeranú výbavu. K jej úplnosti, okrem toho "povinného", čo predpisuje vyhláška FMD číslo 41/1984 Zb., patrí aj pár kusov náradia naviac a základné náhradné dielce. Prasknuté lanko spojky alebo chybná zapaľovacia cievka nám narobia starosti aj pri nedeľnom výlete, ak ich nemáme v rezerve. Pri cestách do zahraničia, zvlášť tam, kde sa automobily Trabant nevyvážajú, by malo byť zloženie náhradných súčiastok bohatšie. Ich zoznam, spolu s dopĺňajúcim náradím a ďalšími drobnosťami, je v tabuľke. Každý si ho môže skrátiť alebo doplniť podľa vlastného uváženia a aj podľa toho, čo už má Trabant. "za sebou".

 

Tabuľka odporúčanej výbavy vozidla
Náhradné dielce Počet kusov Náradie
Zapaľovacia cievka 1 Rozpínací prípravok regulátora
Kondenzátor zapaľovania 1 Kontrolná žiarovka
Kontakty prerušovača 2 Očkové obojstranné kľúče s otvorom kľúča 8 až 22 mm
Zapaľovacia sviečka 2 Univerzálny maticový kľúč
Poistka 8 A 8 Očkový lebo rúrkový kľúč 36 mm
Klinový remeň 1 Sťahovák hlavy kolies
Vložka ventilu duše 4 Ďalšie doplnky a drobnosti Množstvo (počet kusov)
Duša do pneumatiky 1 Lano na vlečenie vozidla 1
Lanovod ovládania spojky 1 Doštička z tvrdého dreva 1
Lanovod ovládania akcelerátora 1 Kábel prierezu 1 až 1,5 mm 5 m
Ihlový ventil karburátora 1 Mäkký viazací drôt ø 1 až 1,5 mm 5 m
Tesnenie veka plavákovej komory 1 Izolačná páska 1
Kábel sviečky s koncovkou 1 Skrutky a matice bežných rozmeov po 2
Brzdová hadica predná 1

Závlačky ø 2 x 25

2
Brzdová hadica zadná 1 ø 3 x 30 2
Brzdový valček predný (pre brzdy Duplex pravý aj ľavý) 1 ø 5 x 45 2
Brzdový valček zadný 1 Hladké podložky bežných priemerov po 5
Pružina brzdových čeľustí 2 Pružné podložky bežných priemerov po 5
Tesniaci krúžok hlavy kolesa 2 Rôzne fíbrové tesnenia  
Guľkové ložisko 6206 2 Brzdová kvapalina 0,5 l
Homokinetický kĺb 1 Technický benzín 0,3 l
Gumová manžeta kĺbu 1  
Čap homokinetického kĺbu 1
Poistný krúžok 10 x 1 mm pre čap homokinetického kĺbu 2

Poznámka: V prvej časti stĺpca sú uvedené základné náhradné dielce. Pri dlhých cestách do zahraničia sa odporúča pridať k nim ďalšie, ktoré sú uvedené v druhej časti stĺpca.

 

[Nahoru] [Obsah] [Index]