ING. MARTIN KMET

TRABANT 601

3. prepracované a doplnené vydanie

alfa

VYDAVATELSTVO TECHNICKEJ A EKONOMICKEJ LITERATÚRY

BRATISLAVA

 

V publikácii sa opisuje údržba a bežné opravy častí automobilu Trabant, ktoré nevyžadujú veľké praktické skúsenosti a špeciálne náradie alebo prípravky. Autor v publikácii zostavil pravdepodobné príčiny porúch do tabuliek, dáva návod na ich zisťovanie a odstraňovanie. Zameriava sa najmä na tie poruchy, ktoré môže bežný používateľ automobilu Trabant bez veľkej námahy odstrániť Pri náročnejších opravách odporúča čitateľovi, aby si dal poruchu odstrániť v odbornej opravovni. Informácie obsiahnuté v publikácii presahujú rámec Návodu na údržbu a obsluhu automobilov Trabant.

 

1. vydanie 1979

2. vydanie 1982

3. prepracované a doplnené vydanie 1986

 

Lektorovali:

Ing. Alexander Ikrinský

a Ing. Juraj Novodvorský

 

Redakcia dopravnej literatúry - vedúca redaktorka Ing. Milica Janeková

© M. Kmeť, 1986

[Nahoru] [Obsah] [Index]