Publikácia je určená majitežom automobilov Trabant 601, ako aj záujemcom o motorizmus

 

ING. MARTIN KME

TRABANT 601

MDT 629.113.004.5 "Trabant"

Vydala Alfa. vydavatežstvo technickej a ekonomickej literatúry. n. p., 815 89 Bratislava, Hurbanovo nám. 3, v júli 1986, ako svoju 9947. publikáciu

 

Zodpovedná redaktorka Magda Rovanová

Technická redaktorka Elena Koleňáková

Väzbu navrhol Leodegar Horváth

 

Vytlačili Tlačiarne SNP, n. p., závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 59

208 strán, 63 obrázkov, 15 tabuliek; 10,41 AH, 10,64 VH

3. vydanie. Naklaď 4500 výtlačkov

 

302 05 110

 

63-073-86 Kčs 16,­

 

510/21; 855

[Nahoru] [Obsah] [Index]